Klacht indienen

Bent u niet tevreden over uw zorg, een zorgverlener, een medewerker, of Menzis Zorgkantoor? Laat het ons weten. We kijken samen met u naar een oplossing. En misschien kunnen we door uw klacht onze service verbeteren. U ontvangt binnen 6 weken schriftelijk antwoord op uw klacht.

Met welke klachten kan ik bij jullie terecht?

Klacht over een door ons gecontracteerde zorgaanbieder

Bent u niet tevreden over uw zorg of zorgaanbieder? Bespreek uw onvrede dan eerst met uw zorgaanbieder. Probeer samen met hen het probleem op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij uw zorgaanbieder. Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben. Vraag hiernaar bij uw zorgaanbieder. Ook heeft elke zorginstelling een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij een klacht tussen u en uw zorgaanbieder. In de meeste gevallen kan daarmee een oplossing gevonden worden.

U kunt uw klacht ook bij ons indienen. Stuur uw klacht per e-mail of brief naar ons toe. Als het nodig is en u daarvoor toestemming geeft, kunnen we in gesprek met de zorgaanbieder proberen tot een oplossing te komen.

Lukt dat niet? Meld dan uw klacht bij de landelijke geschillencommissie.

Klacht over het Menzis Zorgkantoor

Bent u niet tevreden over ons? Dien dan een klacht bij ons in.

Klacht over een zorgverlener ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een pgb bent u als budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingekochte zorg. U kunt daarom niet bij ons terecht met uw klacht. Dien uw klacht bij uw zorgverlener in.

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

Dan kunt u de klacht binnen een jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Hoe dient u een klacht bij ons in?

U beslist zelf hoe u contact met ons wilt opnemen.

Telefonisch: 053 485 63 10, tussen 09:00 uur en 16:00 uur

Per e-mail: klachten-wlz@menzis.nl

Per post:
Menzis Zorgkantoor
Afdeling Bezwaar & Klacht Wlz
Postbus 477
7500 AL Enschede

Extra hulp

Wilt u gratis hulp bij de afhandeling van uw klacht? Maak gebruik van onze cliƫntondersteuners.

Informatie cliƫntondersteuning

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het Zorgkantoor? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Bezwaar maken

Veelgestelde vragen