Fraude melden

Vermoedt u fraude in de langdurige zorg (Wlz)? Meld het ons! De informatie die u ons geeft blijft vertrouwelijk. U kunt uw melding via onderstaand formulier of per post sturen.

Wat is fraude?

We spreken van fraude als een klant, zorgaanbieder of derde bewust en opzettelijk de regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het opstellen van valse zorgovereenkomsten;
  • Het declareren van zorg die niet is geleverd;
  • Het declareren van zorg die niet kan worden aangemerkt als langdurige zorg.

Heeft u een vermoeden dat uw signaal voldoet aan één van bovenstaande regels? Vul dan het formulier in. De afdeling Fraude neemt uw signaal verder in behandeling.

Formulier fraude melden

U bent niet verplicht uw naam in te vullen. U kunt ook anoniem fraude melden. We zouden wel graag, indien u dat wenst, met u in contact komen om een nadere toelichting te kunnen geven of om vragen van ons te kunnen beantwoorden. We stellen het daarom op prijs als u uw telefoonnummer achterlaat.

Over wie gaat de melding?

Fraudemelding