Cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt voor ondersteuning zowel bij het zorgkantoor terecht, als bij een onafhankelijk cliëntondersteuner:

 • Zorgadviseurs Menzis: afdeling zorgadvies of afdeling pgb. Als u een (ondersteunings-)vraag heeft die specifiek betrekking heeft tot mantelzorg, kunt u ook een beroep doen op onze mantelzorgmakelaars;
 • Onafhankelijk cliëntondersteuners (externe partijen): U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. In elke regio (Arnhem, Groningen, Twente) kunt u bij één van de vier partijen terecht. Deze partijen hebben afspraken met het Zorgkantoor.

Een vraag over cliëntondersteuning?

Heeft u vragen over cliëntondersteuning? Vul dan het contactformulier in. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie op uw vraag.

Contactformulier

Onafhankelijke cliëntondersteuners

Wilt u contact met ons?

Veelgestelde vragen

 • Wat kan de cliëntondersteuner voor mij betekenen?

  De cliëntondersteuner geeft informatie over:

  • het zorgaanbod in de regio, zoals de verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten;
  • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder, die het beste past bij uw situatie;
  • de invulling van de zorg.

  U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan, het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg, die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.

  Ook bemiddelt de cliëntondersteuner tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? De cliëntondersteuner kan u helpen.

 • Heb ik recht op cliëntondersteuning?

  • Heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan heeft u recht op cliëntondersteuning.
  • Heeft u nog geen indicatie voor de Wlz? Ook de gemeente biedt cliëntondersteuning aan. Informeer hiernaar bij uw gemeente. 
 • Wat kost cliëntondersteuning?

  Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Er zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

 • Waar kan ik terecht?

  U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. In elke regio (Arnhem, Groningen, Twente) kunt u bij 1 van de 4 partijen terecht. Deze partijen hebben afspraken met het Zorgkantoor. U kunt ook terecht bij de afdeling Zorgadvies van het Zorgkantoor.

  Partij voor onafhankelijke cliëntondersteuning ‘Dichtbij, gewoon geluk’ is niet meer betrokken is bij de groep Onafhankelijke Cliëntondersteuning van Menzis vanwege het niet te verenigen verschil van opvatting over invulling van ‘Onafhankelijk' en ‘Werkwijze.' Dichtbij, gewoon geluk, verricht vanuit dat kader geen activiteiten meer voor de Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz voor Menzis.

  Maakt u gebruik van Dichtbij? Vraag de cliëntondersteuner naar de gevolgen voor uw situatie.