Cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt voor ondersteuning zowel bij het Zorgkantoor terecht en bij een onafhankelijk cliëntondersteuner:

Zorgadviseurs Zorgkantoor Menzis

Onze zorgadviseurs kunnen u helpen bij het zoeken naar of organiseren van passende zorg. Als u een (ondersteunings-)vraag heeft die specifiek betrekking heeft tot mantelzorg, kunt u ook een beroep doen op onze mantelzorgmakelaars. Neem in beide gevallen contact op met afdeling Zorgadvies of afdeling pgb. 

Cliëntondersteuning in de regio

Wij hebben in onze regio’s (Arnhem, Twente, Groningen) met enkele partijen afspraken gemaakt over cliëntondersteuning. U kunt zelf kiezen van welke partij u cliëntondersteuning wilt ontvangen. Deze partijen hebben afspraken met het Zorgkantoor. U of uw naaste kan zelf contact opnemen met één van deze organisaties.

Twee keer per jaar gaan wij met deze partijen in gesprek over signalen en ervaringen van cliëntondersteuners in de begeleiding van onze klanten. Deze gesprekken vormen een belangrijke bron voor klantgerichte verbeteringen in onze dienstverlening.

Veelgestelde vragen