Toegankelijkheid

Menzis Zorgkantoor vindt toegankelijkheid belangrijk. We willen daarom dat al onze online informatie toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een of meerdere beperkingen. Denk hierbij aan mensen die blind of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, maar ook motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd.

Van de overheid zijn we ook verplicht dat al onze online informatie toegankelijk is. De overheid stelt een
aantal eisen aan toegankelijkheid die we in een toegankelijkheidsverklaring hebben gezet. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Menzis Zorgkantoor.

In mei 2024 hebben we de hoogste status gekregen voor onze digitale toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsonderzoek

Menzis Zorgkantoor heeft door een derde partij een onderzoek laten doen in hoeverre het voldoet aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Lees het gehele toegankelijkheidsonderzoek door onderstaande pdf te downloaden.

Toegankelijkheidsonderzoek