Zorg thuis of in een instelling

Meestal wordt langdurige zorg in een instelling verleend, maar soms is dat thuis ook mogelijk. Het Zorgkantoor helpt u de zorg te kiezen, die bij u past.

Zorg in een instelling

Als u kiest voor zorg in een instelling, dan krijgt u daar alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. U wordt dan opgenomen in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een woonvoorziening voor gehandicaptenzorg. Uw kamer wordt schoongemaakt en de instelling zorgt voor uw maaltijden.

U kunt kiezen uit alle zorgaanbieders waarmee het Zorgkantoor een contract heeft. In dit contract staan afspraken over de kwaliteit van zorg en de betaling. De zorgaanbieders waarmee het Zorgkantoor afspraken heeft, vindt u in de Zorgatlas. U spreekt zelf met de zorgaanbieder af welke zorg en ondersteuning u krijgt. U geeft hierbij uw wensen aan. Het kan u helpen om uw wensen vooraf op papier te zetten. De afspraken die u met de zorgaanbieder maakt, worden vastgelegd in een zorgplan.

Zorg thuis

Wilt u uw zorg thuis ontvangen? Bijvoorbeeld in een aanleunwoning, een aangepaste woning, een geclusterde woning of uw eigen (huur)woning? Dat kan, hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Het Zorgkantoor of de zorgaanbieder overlegt met u welke vorm van zorg het beste past bij uw situatie.

U kunt kiezen uit verschillende pakketten:

Let op: Wilt u thuis zorg ontvangen? Dan moet de door u gekozen zorg verantwoord en doelmatig zijn. Het Zorgkantoor controleert deze voorwaarden en neemt hierover een besluit. Bent u het niet eens met het schriftelijke besluit van uw Zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Hulp bij het regelen?

Heeft u langdurige zorg nodig? We helpen u om uit te zoeken of:

Hulp bij het regelen