Zorg thuis of in een instelling

Meestal wordt langdurige zorg in een instelling verleend, maar soms is dat thuis ook mogelijk. Het Zorgkantoor helpt u de zorg te kiezen, die bij u past.

Zorg in een instelling

Als u kiest voor zorg in een instelling, dan krijgt u daar alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. U wordt dan opgenomen in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een woonvoorziening voor gehandicaptenzorg. Uw kamer wordt schoongemaakt en de instelling zorgt voor uw maaltijden.

U kunt kiezen uit alle zorgaanbieders waarmee het Zorgkantoor een contract heeft. In dit contract staan afspraken over de kwaliteit van zorg en de betaling. De zorgaanbieders waarmee het Zorgkantoor afspraken heeft, vindt u in de Zorgatlas. U spreekt zelf met de zorgaanbieder af welke zorg en ondersteuning u krijgt. U geeft hierbij uw wensen aan. Het kan u helpen om uw wensen vooraf op papier te zetten. De afspraken die u met de zorgaanbieder maakt, worden vastgelegd in een zorgplan.

Zorg thuis

Wilt u uw zorg thuis ontvangen? Bijvoorbeeld in een aanleunwoning, een aangepaste woning, een geclusterde woning of uw eigen (huur)woning? Dat kan, hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Het Zorgkantoor of de zorgaanbieder overlegt met u welke vorm van zorg het beste past bij uw situatie.

U kunt kiezen uit verschillende pakketten:

 • Volledig pakket thuis (vpt)

  Met een volledig pakket thuis krijgt u zorg van 1 zorgaanbieder. Hierbij hoort ook verpleging en verzorging, dagbesteding, behandeling, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de woning, vervoer en logeren in een instelling. Net zoals u deze zorg bij een zorgaanbieder zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw woning blijft u zelf betalen.

  Omdat u thuis blijft wonen regelt u de volgende zaken zelf: 

  • Gebruikelijke voorzieningen zoals waskosten, energiekosten, telefoon, etc.
  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering.
  • Woning aanpassingen, roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) en mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel). Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
  • Geestelijke verzorging.
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.). Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden. 
 • Modulair pakket thuis (mpt)

  Met een modulair pakket thuis maakt u zelf afspraken met één of meerdere zorgaanbieders. Over de zorg die u van hen krijgt, en welke zorg de mantelzorger regelt. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u de zorg gedeeltelijk zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Het mpt bevat dezelfde zorg als het vpt, maar vergoedt geen maaltijden. Ook de huur of de hypotheek van uw woning blijft u zelf betalen. 

  Omdat u thuis blijft wonen regelt u de volgende zaken zelf:

  • Gebruikelijke voorzieningen zoals waskosten, energiekosten, telefoon, etc.
  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering.
  • Woning aanpassingen, roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) en mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel). Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
  • Geestelijke verzorging.
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.). Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden. 
 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt u uw eigen zorgbudget. Daarmee organiseert u zelf uw zorg. U kiest bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener(s) word(en). U bent zelf verantwoordelijk voor de inkoop van de zorg en de administratie die daarbij hoort. Ook sluit u zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Het Zorgkantoor beslist of het pgb bij u en uw situatie past. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

  Het pgb kan gebruikt worden voor verpleging, verzorging, begeleiding, vervoer, het schoonhouden van uw woonruimte en logeeropvang. Voor de zorgvorm behandeling kunt u geen pgb krijgen. Heeft u dit wel nodig? Dan kunt u deze zorg in natura ontvangen van een gecontracteerde zorgaanbieder. 

  Wat regelt u zelf:

  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Dit regelt u via de zorgverzekering.
  • Woning aanpassingen, roerende voorzieningen (zoals hoog-laagbedden en tilliften) en mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel). Hiervoor kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
 • Combinatie modulair en pgb

  Het is mogelijk om een modulair pakket thuis (mpt) te combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). U regelt een deel van de zorg zelf. Voor het andere deel kunt u kiezen uit de zorgaanbieders waarmee het Zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.

 • Deeltijdverblijf

  Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis en in een instelling wonen. Gemiddeld woont u dan 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een instelling. Meer of minder dagen is geen deeltijdverblijf. Voor de zorg thuis kunt u kiezen tussen een pgb en een mpt.

Let op: Wilt u thuis zorg ontvangen? Dan moet de door u gekozen zorg verantwoord en doelmatig zijn. Het Zorgkantoor controleert deze voorwaarden en neemt hierover een besluit. Bent u het niet eens met het schriftelijke besluit van uw Zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Hulp bij het regelen?

Heeft u langdurige zorg nodig? We helpen u om uit te zoeken of:

Hulp bij het regelen