Langdurige zorg

Het Zorgkantoor helpt u graag bij het regelen van langdurige zorg. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Bij langdurige zorg gaat het over zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met psychische aandoeningen.

Heeft u 24 uur per dag zorg en ondersteuning in uw nabijheid nodig? Is er altijd iemand in de buurt voor toezicht? En heeft u deze zorg en ondersteuning uw leven lang nodig, omdat er bijvoorbeeld sprake is van:

  • vergevorderde dementie
  • een ernstige verstandelijke beperking
  • een ernstige lichamelijke beperking
  • een ernstige meervoudige beperking
  • een psychische stoornis

Dan wordt deze zorg en ondersteuning voor u geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent hier automatisch voor verzekerd als u ook een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten.

Wel heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . 

Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem. Woont u in een andere regio? Bekijk bij welk Zorgkantoor u terecht kunt.

Zorgkantoor in uw regio

Er zijn 31 Zorgkantoorregio's in Nederland. Wilt u weten welk Zorgkantoor u kan helpen?

Vind hier uw Zorgkantoor

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onderstaande pagina

Informatie voor cliënten

Belangrijke onderwerpen pgb

Wilt u meer weten over de belangrijkste onderwerpen rondom het pgb? We hebben ze overzichtelijk voor u verzameld op één pagina.

Ik heb een pgb

Wilt u contact met ons?