Hulp bij pgb

U heeft het indicatiebesluit van het CIZ ontvangen. Nu wilt u kiezen voor zorg thuis met een persoonsgebonden budget (pgb). Omdat u graag zelf uw zorg regelt. U kiest bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. Voor u afspraken met zorgverleners maakt, moet u wel uw pgb geregeld hebben. Hoe u dat doet, leggen we u hier uit.

Een pgb aanvragen in 4 stappen

Geen pgb, wel zorg nodig

Wel langdurige zorg nodig, maar u weet nog niet welke vorm? We helpen u uitzoeken of:

  • u in aanmerking komt voor langdurige zorg (Wlz)
  • zorg in een instelling bij u past
  • zorg thuis bij u past

Hulp bij het regelen