Stap 2: ik heb het bewuste-keuze-gesprek

Het bewuste-keuze-gesprek voorbereiden 

Tijdens het welkomstgesprek heeft u een datum afgesproken voor het bewuste-keuze-gesprek. Dit persoonlijke gesprek vindt plaats op een afgesproken locatie. Onze voorkeur is om dit bij u thuis te doen.

 • U ontvangt een e-mail met de bevestiging. Daar staat ook in wat u moet voorbereiden:
  - De aanvraagformulieren digitaal invullen – in de e-mail vindt u een link naar de juiste formulieren;
  - Doorlezen van de diverse informatie(folders) over het pgb en wat er bij komt kijken.
 • Op de afgesproken datum en tijd komt een pgb-consulent van het Zorgkantoor langs.
 • Heeft u een gewaarborgde hulp of krijgt u deze? Dan moet hij of zij ook aanwezig zijn bij het gesprek.
 • Tijdens het bewuste-keuze-gesprek bespreekt u samen:
  - De (zorg)situatie;
  - Welke zorg u wilt inkopen;
  - Hoe ervoor gezorgd wordt dat er goede zorg is;
  - De rechten en plichten die bij een pgb horen;
  - De administratie en het PGB Portaal.
 • De consulent informeert u over de vervolgstappen die u moet nemen om uw pgb-aanvraag af te ronden.

Veelgestelde vragen