Stap 3: de beoordeling van mijn pgb-aanvraag

Het toekennen van uw pgb

Na het bewuste-keuze-gesprek ontvangt u een e-mail van de pgb-consulent. Hierin leest u bijvoorbeeld of de consulent nog aanvullingen van u nodig heeft.

  • Als u dit nog niet voor of tijdens uw bewuste-keuze-gesprek heeft gedaan, dient u na het gesprek de aanvraagformulieren digitaal in. U stuurt deze naar pgbwlz@menzis.nl;
  • Waar nodig vraagt de pgb-consulent u om aanvullingen te doen;
  • De beoordeling van uw aanvraag ligt nu bij het Zorgkantoor;
  • Als het Zorgkantoor uw aanvraag goedkeurt ontvangt u een toekenningsbeschikking. De toekenningsbeschikking is een brief met ons besluit. In dit besluit staat ook het toegekende pgb budget.
  • Is uw aanvraag afgewezen? Dan ontvangt u een brief waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor een pgb. U behoudt wel uw recht op Wlz-zorg. Het Zorgkantoor kan u dan ondersteunen in het zoeken naar een gecontracteerde zorgaanbieder. U neemt hiervoor contact op met afdeling Zorgadvies.

Veelgestelde vragen