Stap 6: Ik heb een huisbezoek

Tevredenheid en besteding van het pgb 

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van de huisbezoeken is om u te informeren en adviseren over uw pgb.

  • Als het Zorgkantoor een huisbezoek met u plant, ontvangt u een e-mail met de aankondiging van het huisbezoek.
  • Tijdens het huisbezoek bespreekt een pgb-consulent of u tevreden bent over de zorg die u via uw pgb inkoopt en ook controleren we of u uw pgb gebruikt waarvoor het is bedoeld. Ook nemen we met u de pgb-administratie door.
  • Het is belangrijk dat u deelneemt aan het huisbezoek. Als u het huisbezoek weigert, kan het Zorgkantoor uw pgb intrekken.
  • Na het huisbezoek ontvangt u van ons een e-mail met de uitkomst van het huisbezoek.

Einde stappenplan

Dit waren de 6 stappen voor het aanvragen van een pgb. Vanaf het moment dat uw pgb is goedgekeurd, kan het zijn dat u vragen heeft over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe u wijzigingen doorgeeft. Of hoe het zit met pgb in het buitenland. Op de pagina ‘Ik heb een pgb’ vindt u informatie over de meest voorkomende onderwerpen terug.

 Veelgestelde vragen