Stap 6: Ik heb een huisbezoek

Tevredenheid en besteding van het pgb 

Jaarlijks bezoeken we een deel van onze budgethouders. Dit heet een huisbezoek en doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Net als het bewuste-keuze-gesprek is dit een verplicht onderdeel van het pgb. Het doel van de huisbezoeken is om u te informeren en te adviseren over uw pgb. 

  • Als het Zorgkantoor een huisbezoek met u plant, ontvangt u een e-mail met de aankondiging van het huisbezoek.
  • Tijdens het huisbezoek bespreekt een pgb-consulent of u tevreden bent over de zorg die u via uw pgb inkoopt en ook controleren we of u uw pgb gebruikt waarvoor het is bedoeld. Ook nemen we met u de pgb-administratie door.
  • Het is belangrijk dat u deelneemt aan het huisbezoek. Als u het huisbezoek weigert, kan het Zorgkantoor uw pgb intrekken.
  • Na het huisbezoek ontvangt u van ons een e-mail met de uitkomst van het huisbezoek.

Veelgestelde vragen

Einde stappenplan

Dit waren de 6 stappen voor het aanvragen van een pgb. Vanaf het moment dat uw pgb is goedgekeurd, kan het zijn dat u vragen heeft over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe u wijzigingen doorgeeft. Of hoe het zit met pgb in het buitenland. Op de pagina ‘Ik heb een pgb’ vindt u informatie over de meest voorkomende onderwerpen terug.