Toekenningsbeschikking en vaststellingsbeschikking

Heeft u een pgb aangevraagd bij ons Zorgkantoor? Dan krijgt u te maken met een toekenningsbeschikking en een vaststellingsbeschikking. We leggen graag het verschil aan u uit.

Zodra uw pgb is goedgekeurd ontvangt u een toekenningsbeschikking. Vervolgens ontvangt u ieder jaar een nieuwe toekenningsbeschikking, wanneer u aan alle regels en verplichtingen voldoet. Ook ontvangt u dan jaarlijks een vaststellingsbeschikking.

De toekenningsbeschikking

 • Is een brief die u ontvangt als uw aanvraag voor een pgb is goedgekeurd;
 • Benoemt het budget dat u aan pgb Wlz ontvangt voor dit jaar;
 • Benoemt uw vrij besteedbaar bedrag;
 • Ontvangt u jaarlijks;
 • Ontvangt u meestal in de maand december;
 • Ontvangt u per post en staat in het PGB Portaal.

De vaststellingsbeschikking

 • Is een brief met uw bestedingen in het pgb Wlz van het voorafgaande jaar;
 • Is belangrijk om te controleren aan de hand van uw eigen administratie;
 • Ontvangt u jaarlijks;
 • Ontvangt u meestal in het voorjaar;
 • Ontvangt u per post.

Veelgestelde vragen