Pgb-beheerder

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg inkopen. U kunt zelf uw pgb beheren, maar ook iemand anders vragen dit voor u te doen. U leest hieronder hoe u het pgb-beheer regelt.

Wie kan mijn pgb beheren namens mij?

Als u niet zelf uw pgb wilt of kunt beheren, kunt u een wettelijk vertegenwoordiger aanwijzen om dit voor u te doen. Eén van de volgende wettelijk vertegenwoordigers kan als uw pgb-beheerder optreden:

  • curator
  • bewindvoerder
  • mentor
  • ouder van een kind jonger dan 18 jaar
  • voogd
  • gevolmachtigde

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger of wil deze niet als pgb-beheerder optreden? Dan kunt u ook iemand anders machtigen om uw pgb te beheren. Deze gevolmachtigde wordt dan uw pgb-beheerder.

Wat betekent dit voor mij?

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Beantwoord de vragen in onze checklist en ontdek wat er voor u verandert.

Bekijk wat er voor u verandert

Hoe regel ik wie mijn pgb beheert?

Wat u moet regelen om vast te leggen wie uw pgb beheert, hangt af van uw situatie:

  • Ik wil zelf mijn pgb beheren
  • Ik wil dat mijn wettelijk vertegenwoordiger mijn pgb gaat beheren
  • Ik wil iemand anders machtigen om mijn pgb te beheren.

Ik wil zelf mijn pgb beheren

Wilt u zelf uw pgb beheren, dan bespreken we dit met u tijdens het bewuste-keuze-gesprek. We beoordelen of u de kennis en vaardigheden heeft om uw pgb zelf te beheren. Dit checken we met de 10-punten pgb-vaardigheid (pdf, 477kB).

Ik wil dat mijn wettelijk vertegenwoordiger mijn pgb beheert

Wij beoordelen tijdens het bewuste-keuze-gesprek de pgb-vaardigheid van uw wettelijk vertegenwoordiger. Dit doen we met de 10-punten pgb-vaardigheid (pdf, 477kB). Is uw wettelijk vertegenwoordiger pgb-vaardig, dan stuurt u een bewijs van de wettelijke vertegenwoordiging naar het Zorgkantoor. Voorbeelden van zo’n bewijsstuk zijn een kopie van de beschikking van de rechtbank. Ook ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger het formulier verplichtingen pgb-beheer (pdf, 218 kB) en stuurt dit op naar het Zorgkantoor.

Ik wil iemand machtigen om mijn pgb te beheren

U kunt iemand machtigen om uw pgb te beheren. U stelt een gevolmachtigde aan door het invullen van het machtigingsformulier (pdf, 249 kB). Dit formulier stuurt u naar het Zorgkantoor. Wij beoordelen of de gevolmachtigde pgb-vaardig is en de kennis en vaardigheden heeft om de taken als pgb-beheerder uit te voeren. Deze beoordeling vindt plaats tijdens het bewuste-keuze-gesprek. Voldoet de gevolmachtigde aan alle eisen, dan wordt deze persoon uw pgb-beheerder.

Let op: heeft u een wettelijk vertegenwoordiger en wilt u iemand anders machtigen als pgb-beheerder, dan moet de wettelijk vertegenwoordiger instemmen met de machtiging.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het beheer van uw pgb. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met ons.

Pgb-beheerder regelen

Voor het regelen van het beheer van uw pgb zijn dit belangrijke documenten:

Meer informatie vindt u in onze folders en formulieren
Naar folders en formulieren