Wat verandert er voor mij

Vul de onderstaande vragen in en kom er binnen één minuut achter wat er voor u verandert.

De regels voor het pgb-beheer veranderen. Beantwoord de vragen en ontdek wat dit voor u betekent.

  • Beantwoord de vragen

  • Lees of er iets voor u verandert

  • Volg het advies

Beheert de budgethouder (degene die de zorg ontvangt) op dit moment zelf het pgb?

Wat betekent dit voor mij?

Dat betekent dat de budgethouder geen gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger heeft. Voor de budgethouder verandert er niets. De budgethouder hoeft niets te doen.

Wil de budgethouder het pgb zelf gaan beheren?
Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger?

Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die rechtshandelingen verricht namens de budgethouder en daar ook verantwoordelijk voor is. Dat kunnen de ouders zijn (voor kinderen tot 18 jaar), een voogd, mentor, bewindvoerder of curator.

Wat betekent dit voor mij?

Dit betekent dat een gewaarborgde hulp het pgb beheert. De budgethouder kan het pgb-beheer alleen overnemen als hij pgb-vaardig is. Het zorgkantoor toetst of de budgethouder voldoende kennis en vaardigheden heeft om het pgb te beheren. Dit doen wij tijdens een huisbezoek. U kunt zelf telefonisch of per e-mail een huisbezoek aanvragen. Uw gewaarborgde hulp blijft verantwoordelijk totdat wij uw wijzigingsverzoek hebben beoordeeld.

Wat betekent dit voor mij?

Omdat de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger heeft, verwachten we dat de wettelijk vertegenwoordiger het pgb gaat beheren. Het is voor de budgethouder niet mogelijk om het pgb zelf te beheren.

Wordt het pgb nu al door de wettelijk vertegenwoordiger beheerd?

Wat betekent dit voor mij?

We vragen de wettelijk vertegenwoordiger om het ‘formulier Verplichtingen pgb-beheer’ te ondertekenen en op te sturen. Als er sprake is van twee wettelijk vertegenwoordigers, dan moeten zij beide het formulier ondertekenen.

Wat betekent dit voor mij?

U geeft aan dat degene die nu het pgb beheert geen wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder is. Dat betekent dat degene die het pgb nu beheert een gewaarborgde hulp is. Omdat de gewaarborgde hulp geen wettelijk vertegenwoordiger is, gaat er iets voor u veranderen. Het beheer van het pgb moet uiterlijk 1 juli 2028 overgaan van de gewaarborgde hulp naar een pgb-beheerder. Dat kunt u nu al regelen. Vul het ‘machtigingsformulier pgb-beheerder’ in en stuur dit op naar ons via dit e-mailadres.

Veranderingen in uw situatie bespreken

Wilt u dat uw wettelijk vertegenwoordiger of iemand anders het pgb gaat beheren? Neem contact met ons op. We plannen een huisbezoek met u in om uw situatie te bespreken. Wij toetsen of de nieuwe pgb-beheerder pgb-vaardig is.
Is degene die nu het pgb beheert een wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder?

Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die rechtshandelingen verricht namens de budgethouder en daar ook verantwoordelijk voor is. Dat kunnen de ouders zijn (voor kinderen tot 18 jaar), een voogd, mentor, bewindvoerder of curator.

Wat betekent dit voor mij?

We vragen de wettelijk vertegenwoordiger om het formulier Verplichtingen pgb-beheer’ te ondertekenen en op te sturen.

Wat betekent dit voor mij?

U geeft aan dat degene die nu het pgb beheert geen wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder is. Dat betekent dat degene die het pgb nu beheert de gewaarborgde hulp is. Omdat de gewaarborgde hulp geen wettelijk vertegenwoordiger is, gaat er voor u iets veranderen. Het beheer van het pgb moet uiterlijk 1 juli overgaan van de gewaarborgde hulp naar een pgb-beheerder. Dit kunt u nu al regelen . Vul het ‘machtigingsformulier pgb-beheerder’ in en stuur het op naar ons.

Veranderingen in uw situatie bespreken

Wilt u dat uw wettelijk vertegenwoordiger of iemand anders het pgb gaat beheren? Neem contact met ons op. We plannen een huisbezoek met u in om uw situatie te bespreken. Wij toetsen of de nieuwe pgb-beheerder pgb-vaardig is.