Wachtlijst en wachtstatus

Heeft u gekozen voor verblijf bij een zorgaanbieder? En kunt u daar niet meteen opgenomen worden? Dan komt u op een wachtlijst. We leggen uit wat dit voor u betekent. En wat u zelf kunt doen.

Wachten in de langdurige zorg

Als u wacht op een plaats in een verpleeghuis of instelling voor langdurige zorg, dan komt u op een wachtlijst. Van uw zorgaanbieder krijgt u een ‘wachtstatus’. Deze status zegt iets over hoe dringend uw situatie is. En waarom u op de wachtlijst staat.

In de langdurige zorg kennen we 4 wachtstatussen:

  1. Urgent Plaatsen: u moet zo snel mogelijk opgenomen worden.
  2. Actief Plaatsen: u kunt nog even wachten (maximaal 6 maanden), maar niet te lang.
  3. Wacht op Voorkeur: u wilt graag wachten op uw plek van voorkeur (streefopname is een jaar, maar dit duurt vaak langer).
  4. Wacht uit Voorzorg: u wilt nog niet opgenomen worden.

Kent u uw wachtstatus niet en wilt u weten wat uw status is? Vraag hiernaar bij uw zorgaanbieder. Bent u het niet eens met uw status? Bespreek dit dan met uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder kan de wachtstatus aanpassen.

Meer uitleg over de wachtlijst

Wilt u meer weten over de wachtlijst en wat de 4 wachtstatussen precies betekenen? Bekijk dan de uitgebreide folder hierover of de video.

vier mensen naast een gebouw

Wachttijd

Uw wachttijd is afhankelijk van hoeveel mensen er op de wachtlijst staan, hoeveel plekken er vrij komen en hoe dringend u zorg nodig heeft. Soms krijgt iemand die korter wacht voorrang gezien de ernst van de situatie. Heeft u vragen over uw wachttijd? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

Zorg tijdens de wachtperiode

Als u wacht kunt u tijdelijk andere zorg krijgen. We noemen dit overbruggingszorg. U kunt dan denken aan thuiszorg en/of dagbesteding. Of u kunt tijdelijk in een andere zorginstelling wonen. Bespreek de mogelijkheden met de zorgaanbieder waar u op de wachtlijst staat.

Is uw zorgvraag toegenomen?

Bespreek dit dan eerst met uw zorgaanbieder. Zij kunnen samen met u op zoek naar een passende oplossing. Komt u er niet uit? Neem dan contact met onze afdeling Zorgadvies op.