Ik wil een wijziging in mijn pgb doorgeven

Als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, is het belangrijk dat u wijzigingen op tijd doorgeeft aan ons. Op deze pagina leggen we u uit op welke manieren u een wijziging door kunt geven.

Algemene wijzigingen doorgeven

Wijzigingen die gevolgen hebben voor uw persoonsgebonden budget (pgb), bent u verplicht door te geven aan het Zorgkantoor. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier pgb gebruiken. U gebruikt het wijzigingsformulier als u een pgb heeft en als:

  • Het woon- of correspondentie-adres of rekeningnummer wijzigt van degene die uw pgb beheert
  • U langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een ziekenhuis of andere instelling (zorg in natura)
  • U geen pgb meer wenst te hebben
  • U uw pgb wilt omzetten in zorg in natura
  • U langer dan zes weken op vakantie gaat naar het buitenland

Ga naar de pagina Folders en formulieren, open het wijzigingsformulier pgb, vul de juiste gegevens in en stuur het formulier per e-mail op naar: pgbwlz@menzis.nl

Zorgovereenkomst wijzigen

Uw zorgovereenkomst wijzigen is bijvoorbeeld nodig wanneer:

  • Uw zorgaanbieder meer uren voor u gaat werken
  • U een loonsverhoging gaat geven
  • U de reiskostenvergoeding wijzigt

U kunt uw wijzigingen doorgeven in het PGB Portaal. Hiervoor gaat u naar ‘overzicht zorgovereenkomsten’ en klikt u de zorgovereenkomst aan die u wilt wijzigen. Uw zorgverlener kan ook een wijziging voor u doorgeven in het PGB Portaal. U dient altijd de wijziging goed te keuren met een digitale ondertekening.

Wijzigen van de pgb-beheerder

Wilt u uw pgb-beheerder wijzigen? Uw situatie bepaalt wat u dan moet doen.

Heeft u nog een gewaarborgde hulp?

Vul de checklist (link) in en volg het advies.

Heeft u al een pgb-beheerder?

Wilt u uw pgb-beheerder wijzigen dan bepaalt uw situatie wat u moet doen:

We nemen steeds uw verzoek in behandeling en plannen een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek beoordelen we of de nieuwe pgb-beheerder pgb-vaardig is. De huidige pgb-beheerder blijft verantwoordelijk totdat we een besluit hebben genomen.