Pgb in het buitenland

U kunt uw pgb gebruiken in het buitenland. Houd rekening met de voorwaarden die gelden voor het inkopen van zorg in het buitenland

Kan ik met mijn pgb zorg inkopen als ik tijdelijk in het buitenland ben?

Gaat u op vakantie naar het buitenland of verblijft u tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u gebruik maken van uw pgb. Hoe lang u zorg in het buitenland mag inkopen, hangt af van uw bestemming:

 • Gaat u naar een land buiten de Europese Unie, dan mag u maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen.
 • Gaat u naar een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan kunt u maximaal 1 jaar Wlz-zorg in het buitenland krijgen.

Mag ik een zorgverlener meenemen vanuit Nederland?

U kunt ook uw Nederlandse zorgverlener meenemen naar het buitenland. De zorgverlener wordt volgens de overeengekomen Nederlandse tarieven uitbetaald.

Mag ik een buitenlandse zorgverlener inhuren?

U kunt ook een buitenlandse zorgverlener inhuren. U kunt deze kosten bij ons declareren. Er zijn regels voor het inhuren van een buitenlandse zorgverlener. Stuurt u ons deze documenten voor elke zorgverlener die u inhuurt:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener
 • Ondertekende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 • Kopie van facturen

Wat doe ik met de automatische betalingen aan mijn Nederlandse zorgverlener(s) met een vast maandbedrag?

Als uw zorgverlener geen zorg aan u levert, moet u de automatische betaling stopzetten. U mag een zorgverlener alleen betalen uit het pgb, als uw zorgverlener zorg aan u levert.

Gaat u langer dan zes weken naar het buitenland, neem dan altijd contact op

Als u langer dan zes weken naar het buitenland gaat, meld dit dan altijd aan Menzis Zorgkantoor. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier pgb. Schrijf hierin hoe lang u naar het buitenland gaat, naar welk land en hoe u zorg wilt inkopen in het buitenland. Neem contact op met onze medewerkers via 088 222 49 49.

Uw budget kan worden aangepast

Gaat u langer dan 6 weken naar het buitenland? En huurt u daar een lokale zorgverlener in? Dan past het Zorgkantoor mogelijk uw budget aan. Dat is afhankelijk van het land waar u naar toe gaat. Dit wordt een aanvaardbaarheidspercentage genoemd. Hieronder ziet u een aantal landen. Daarnaast staat het percentage van uw budget dat u krijgt voor de periode die u verblijft in dit land:

 • BelgiĆ«: 100%
 • Caribisch Nederland: 60%
 • Duitsland: 100%
 • Frankrijk: 100%
 • Marokko: 30%
 • Portugal: 69%
 • Spanje: 85%
 • Suriname: 48%
 • Turkije: 41%

Bent u terug in Nederland, neem dan altijd contact op

Bent u na uw buitenlands verblijf weer terug in Nederland? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Menzis Zorgkantoor. Dan passen we uw budget weer aan.

Heb ik recht op een pgb als ik permanent in het buitenland woon?

Woont u niet in Nederland? Dan komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb). Al u permanent in het buitenland gaat wonen, wordt uw pgb stopgezet.

 

Aanvaardbaarheidspercentages

Verblijft u langer dan 6 weken in het buitenland en huurt u een lokale zorgverleners in, dan kan het zorgkantoor uw pgb-Wlz aanpassen op basis van het aanvaardbaarheidspercentage.

Bekijk de percentages