Crisiszorg

Wanneer is er sprake van crisiszorg?

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is dus direct ingezet moet worden. Er is sprake van een crisis in de volgende situaties:

 • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert. Of wanneer de gezondheidssituatie van een klant die opgenomen is in een GZ-instelling plotseling verandert.
 • Wanneer de informele hulp plotseling verandert en dit leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de nodige zorg. Bijvoorbeeld het wegvallen mantelzorg. 
 • Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur (verpleging en verzorging) of tot 48 uur (gehandicaptenzorg) in te zetten, om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het Voorschrift Zorgtoewijzing. Bekijk deze op de pagina Voorschrift Zorgtoewijzing.

Crisiszorg regelen in de Verpleging en Verzorging met behandeling

Voor crisiszorg in de verpleging en verzorging gelden deze vier eisen:

 1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
 2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.

De contactgegevens van de verschillende crisisplekken zijn hieronder te vinden:

De eerste zorgaanbieder blijft de dossierhouder

De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de klant na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.

Crisiszorg regelen in de Gehandicaptenzorg

Is er sprake van een crisis bij iemand met een handicap? Dan geldt het protocol voor gehandicaptenzorg. Alleen de verwijzer (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan contact opnemen met de crisisregisseur in de regio.

Crisisregisseur regio Twente of Arnhem
U kunt contact opnemen met de Crisisregisseurs. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 222 44 30 of via crisisregisseur@menzis.nl.

Crisisregisseur regio Groningen
U kunt contact opnemen met de Crisisregisseurs (ignaas.folkers@zilverenkruis.nl) 06 226 093 26 of Karin Kiemel 06 133 375 19 (karin.kiemel@zilverenkruis.nl)

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het Voorschrift Zorgtoewijzing. Menzis Zorgkantoor heeft aanvullend daarop een Crisisprotocol Gehandicaptenzorg geschreven die dient als richting voor het stroomlijnen van de crisisopnamen.


Crisiszorg regelen in de GGZ

Per 1 januari 2021 is de crisiszorg voor de GGZ anders ingericht. Er is een GGZ-crisisdienst per regio, zij beoordelen de crisis en welke zorg nodig is. De regiebehandelaar (meestal de huisarts) legt de crisis voor bij de regionale GGZ-crisisdienst. Deze doorloopt een triage van waaruit de urgentie volgt. In dit overzicht vind u de uitvoerders van deze zorg per regio.

Voor crisiszorg in de Geestelijke gezondheidszorg gelden de volgende eisen:

 • Als er bij iemand een acute crisissituatie optreedt en de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat. Zowel voor mensen zonder Wlz-indicatie, als voor mensen met een Wlz-indicatie.
 • Crisisopname vindt na aanmelding binnen 24 uur plaats indien noodzakelijk.
 • De eerste 72 uur crisisopname of -behandeling wordt georganiseerd en betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Na de eerste 72 uur kan de noodzakelijke crisiszorg worden verlengd voor iemand die in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Dit kan maximaal voor een periode van 3 weken.
 • Binnen maximaal 3 weken en 3 dagen moet de zorg zijn overgenomen door een GGZ-zorgaanbieder die (ook) gecontracteerd is voor Wlz-zorg. Dat kan ook bij een V&V of GZ zorgaanbieder als de problematiek gestabiliseerd is.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.