Bewuste keuze gesprekken en huisbezoeken

Met alle nieuwe budgethouders van een persoonsgebonden budget (pgb) houden we een ‘bewuste keuze gesprek’. Bent u al budgethouder? Dan kunt u een brief van ons krijgen over een huisbezoek.

Waarom de huisbezoeken?

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de Zorgkantoren in de gelegenheid om bij een groot aantal budgethouders op bezoek te gaan. Deze huisbezoeken vinden plaats om een aantal redenen:

  1. Omdat we graag willen weten of u tevreden bent over de zorg die met een pgb is ingekocht;
  2. Omdat het Zorgkantoor een taak heeft om na te gaan of het pgb wordt besteed, waarvoor deze is bedoeld.

Bewuste keuze gesprek in het kort

  • Vindt plaats voordat u een pgb krijgt toegewezen;
  • Uw aanvraag en uw budgetplan worden er besproken;
  • Hierna beoordeelt het Zorgkantoor of u in aanmerking komt voor een pgb.

Huisbezoek in het kort

  • Vindt plaats als u al een pgb heeft;
  • We bespreken dan of u tevreden bent over de zorg die u inkoopt;
  • Ook bekijken we of u het pgb besteedt aan de zorg waarvoor het is bedoeld.

Hulp bij het regelen?

Hulp nodig bij vragen over zorgbemiddeling, mantelzorg en de verschillende mogelijkheden? Neem contact op met de afdeling Zorgadvies.

Wilt u contact met ons?