Formulieren voor geregistreerde gedeclareerde niet-geleverde zorg

28 december 2020

Sinds Nederland te maken heeft met een tweede corona-golf kunnen budgethouders zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona. Deze regeling is opnieuw van kracht vanaf 1 oktober 2020 en geldt voor pgb Wmo, pgb Jeugdwet en pgb Wlz. Wij hebben u hier eerder over geïnformeerd.

Doorbetaling is in deze regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd. De regeling geldt ook voor situaties waarin de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of voor situaties waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen. Wanneer de zorg op een Wlz-dagbesteding niet geleverd kan worden, moet er een verklaring van de dagbesteding in de administratie worden opgenomen. Deze verklaring is binnenkort te vinden op de websites van zorgkantoren.

Voor de continuïteit van de zorg is het belangrijk dat budgethouders hun zorgverleners blijven betalen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt daarom aan alle budgethouders om zorg die niet wordt geleverd in verband met coronamaatregelen door te betalen en te registeren.

Formulier

Voor het declareren van niet-geleverde zorg, moeten budgethouders hun zorg voor pgb Wlz bijhouden in een speciaal formulier. Op dit formulier registreren budgethouders de gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener.

Formulieren invullen

Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
  • De budgethouder vult voor elke zorgverlener een eigen formulier in.
  • De budgethouder kiest zelf de manier die handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totale aantal uren maar klopt met de declaraties.

Uren geregistreerd, en dan?

Het is belangrijk dat budgethouders de niet-geleverde zorg voor zichzelf goed bijhouden. Zorgkantoren kunnen deze informatie bij budgethouders opvragen. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden.

Let op! Houden budgethouders de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat het zorgkantoor ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat budgethouders:

  • De uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhouden in de registratieformulieren.
  • De registratieformulieren goed bewaren, óók nadat de gegevens zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.