Onderzoek naar maatschappelijke waarde pgb

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert onderzoeksbureau Significant Public een onderzoek uit. Via een online vragenlijst vragen zij budgethouders naar hun ervaringen met het pgb en de waarde die het pgb voor hen heeft. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt bijgedragen aan een discussie over het verder ontwikkelen van het pgb.

Maakt u gebruik van een pgb of vertegenwoordigt u iemand met een pgb? Of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van een pgb of een budgethouder vertegenwoordigd? Vul dan de vragenlijst in. Dit vraagt ongeveer 20 minuten van uw tijd en kan tot en met 7 mei 2021. De vragenlijst is anoniem en de resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Wilt u te zijner tijd een kopie van het rapport ontvangen? Mail dan naar onderzoekpgb@significant.nl. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

Vragenlijst

Opzet onderzoek

Het onderzoek van Significant moet meer inzicht geven in de betekenis en de meerwaarde die het persoonsgebonden budget (pgb) heeft voor budgethouders. Daarom worden verschillende groepen mensen die te maken hebben met het pgb gevraagd naar hun mening. Er zijn naast het ministerie verschillende partijen betrokken bij dit onderzoek: Per Saldo, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland, de Sociale Verzekeringsbank en Branchevereniging Kleinschalige Zorg. Het onderzoek kijkt vanuit het originele doel van het pgb, het voeren van eigen regie, naar de stand van zaken op dit moment. Aan bod komt onder meer:

  • Hoe ziet het pgb er in de huidige praktijk uit ten opzichte van de originele bedoeling?
  • Wat zijn sterke en zwakke kanten van het pgb?
  • Wat voor waarde heeft het pgb voor betrokkenen?
  • En in hoeverre is die waarde nog te vergelijken met de originele waarde?

Contact

Vragen over dit onderzoek of deze vragenlijst kunt u mailen naar onderzoekpgb@significant.nl.