Informatie over doorgeven niet-geleverde zorg

Hoe registreert u uw niet-geleverde zorg op de juiste manier?

Zoals eerder bekend gemaakt mag u niet geleverde zorg die zou zijn gegeven tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021, onder bepaalde voorwaarden, doorbetalen uit uw pgb. Dit geldt voor de Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw. De pgb-verstrekker (uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar) kan u op een later moment vragen de registratie van niet-geleverde zorg aan te leveren. Houd daarom goed bij welke niet-geleverde zorg u heeft doorbetaald.

Wlz

Heeft u een Wlz-budget? Dan houdt u de niet-geleverde zorg bij op het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Wlz’. Direct na afloop van 2021 dient u door te geven welk bedrag u heeft uitgegeven aan niet-geleverde zorg. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de periode oktober t/m december 2020 en het jaar 2021. Hoe u de bedragen die horen bij deze periodes kunt doorgeven wordt aan het eind van dit jaar bekend gemaakt.

Wmo of Jeugdwet

Heeft u een budget vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Dan mag u de niet-geleverde zorg op een zelfgekozen manier registreren. U kunt ook het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Wmo en Jeugdwet’ gebruiken.

Zvw

Elke keer dat de budgethouder niet-geleverde zorg doorbetaalt, moet hij hiervan een bewijs opnemen in zijn administratie. Hiervoor kan het formulier ‘Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona’ gebruikt worden. De zorgverzekeraar kan dit bewijs altijd opvragen bij de budgethouder.

Meer informatie