Bijeenkomst cliëntenraden 2021

Menzis Zorgkantoor nodigt cliëntenraden graag uit voor een bijeenkomst waarin elkaar ontmoeten centraal staat. We willen u de mogelijkheid bieden om met andere cliëntenraden in gesprek te kunnen gaan. Ook horen we graag uw mening over het inkoopbeleid van 2024 en wat u vindt dat er in moet staan voor cliënten. Tijdens deze bijeenkomst komt ook het inkoopgesprek en het kwaliteitsplan aan bod. Hier vertellen we graag meer over. Want wat is de rol van de cliëntenraad? En welke vragen kunt u verwachten?

Menzis Zorgkantoor in gesprek met cliëntenraden 
Kennis delen en elkaar ontmoeten 
 

We gaan graag in gesprek met cliëntenraden. In november en december organiseren we daarom bijeenkomsten waar kennis delen en elkaar ontmoeten centraal staat. We willen u de  de mogelijkheid bieden om met andere cliëntenraden in gesprek te gaan. En we horen graag uw mening over het inkoopbeleid van 2024. Wat u vindt dat er in moet staan voor cliënten? Ook vertellen we u graag meer over het inkoopgesprek en het kwaliteitsplan. Wat is de rol van de cliëntenraad? En welke vragen kunt u verwachten? 

Door de oplopende corona-cijfers en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt hebben we besloten om de bijeenkomsten digitaal plaats te laten vinden. De bijeenkomsten worden opgesplitst per zorgsector.

De bijeenkomsten vinden plaats op:  
Maandag 29 november van 14.00 tot 16.00 uur voor Verpleging en Verzorging 
Donderdag 2 december van 14.00 tot 16.00 uur voor Gehandicaptenzorg 
Dinsdag 7 december van 14.00 tot 16.00 uur voor Geestelijke Gezondheidszorg.  

De bijeenkomsten vinden plaats via MS Teams. 

Bent u er bij? 
U kunt zich digitaal aanmelden. U krijgt, uiterlijk een week voor de bijeenkomst, per mail een uitnodiging voor de bijeenkomst met een link naar de digitale bijeenkomst.