Regeling niet geleverde zorg en extra kosten corona in 2022

 

VWS heeft besloten de regeling EKC in 2022 aan te passen. De regeling is ook voor 2022 in aangepaste vorm geldig tot 31 december 2022. VWS blijft de ontwikkelingen rondom Covid-19 volgen en neemt binnenkort een besluit over wat de ontwikkelingen betekenen voor de regelingen. 

Sinds de corona uitbraak zijn er twee regelingen getroffen voor pgb-budgethouders. Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Het betreft de regeling niet-geleverde zorg (NGZ) en de regeling Extra Kosten vanwege COVID-19 (EKC). Inmiddels kan de zorg weer grotendeels doorgaan dankzij vaccinaties, beschermingsmiddelen en andere maatregelen.

Onlangs heeft VWS daarom besloten dat de regeling niet-geleverde zorg eind december 2021 afloopt en dat de huidige regeling EKC aangepast wordt. Hierbij heeft VWS ook aangegeven dat zij de ontwikkelingen ten aanzien van Covid-19 nauw blijft volgen. Op dit moment neemt VWS deze ontwikkelingen in overweging. Binnenkort besluit VWS over wat die ontwikkelingen eventueel betekenen voor de regelingen.

Vergoeding vanaf 1 januari 2022 

Voor nu geldt dat vanaf 1 januari 2022 alleen een vergoeding kan worden aangevraagd voor:

  • - de extra kosten voor een vervangende zorgverlener, mits uw huidige budget niet toereikend is;
  • - (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is;
  • - het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur).

Om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening  die via de apothekers wordt uitgevoerd. De minister is van plan deze voorziening in 2022 te verlengen.

Meer informatie 

Lees meer in de kamerbrief die hierover is verstuurd.