Kent u een maatschappelijk project voor betere zorg of meer leefkracht?

Doe een beroep op het MenzisFonds

Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een zorg- of leefkrachtig idee hebben, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. In de regio’s Achterhoek, Noord (Groningen), Midden (omgeving Arnhem-Wageningen), Twente en West (Den Haag) is er dit jaar per regio een budget beschikbaar van € 20.000. Daarnaast is er € 15.000 voor landelijke initiatieven. Elk project kan maximaal € 2.500 ontvangen, zodat Menzis per regio minimaal 8 en landelijk minimaal 6 projecten kan financieren.

Meld uw project aan

Kent of hebt u een dergelijk project? Van 15 maart tot en met 30 april 2023 kunnen projecten aangemeld worden bij het MenzisFonds.

Op de website vindt u ook informatie over welke projecten eerder een bijdrage hebben ontvangen van het MenzisFonds. Zoals de app HelemaalGroen (regio Achterhoek/Twente), die wandelen combineert met zwerfvuil rapen. En de zang- en ademoefeningen van Zing je sterk (regio West), die mensen met langdurige COVID aan meer adem helpen. Of Stichting Blij Groessen (regio Midden), die samen met vrijwilligers groente teelt voor de Voedselbank. En de jeu-de-boulesbaan voor de seniorenbewoners van Stichting ZINN (regio Noord).