MenzisFonds op zoek naar projecten voor meer leefkracht of betere zorg

Ook dit jaar ondersteunt het MenzisFonds lokale projecten met een maatschappelijke insteek. Verenigingen, stichtingen, coöperaties of andere (niet-commerciële) organisaties die een idee hebben op het gebied van leefkracht, kunnen een beroep doen op het MenzisFonds.

In de regio’s Achterhoek, Noord (Groningen), Midden (omgeving Arnhem-Wageningen) en Twente is er dit jaar per regio een budget beschikbaar van € 25.000. Daarnaast is er € 20.000 voor initiatieven buiten deze regio’s (landelijk). Elk project kan maximaal € 2.500 ontvangen, zodat we per regio minimaal 10 projecten kunnen financieren. Tot en met 5 mei kunnen projecten aangemeld worden via menzis.nl/menzisfonds.

Veel lokale initiatieven

In 2023 hebben 60 initiatieven een fondsbijdrage ontvangen. Van gezonde kookworkshops voor kinderen in de Achterhoek tot gospelkoorzingen om ouderen in Groningen samen in beweging te brengen en te laten zingen in Groningen. Van weerbaarheidstrainingen voor ouderen in Twente tot een nieuwe bus, zodat vrijwilligers mensen met een beperking naar activiteiten kunnen brengen. Van een scheurblok voor mensen met kanker tot het voorkomen van drugsgebruik onder studenten.

Verschil maken in de regio

Het MenzisFonds is in 2018 op initiatief van de Ledenraad van Menzis opgericht. Het fonds ondersteunt organisaties die een idee hebben om lokaal mensen in beweging te brengen of te houden en de leefkracht van inwoners te verbeteren. Diny Schenkel, Ledenraadslid: “Wij zijn ervan overtuigd dat kleinschalige, laagdrempelige projecten lokaal en regionaal écht het verschil kunnen maken. Vaak ontstaat zo’n project vanuit een concrete behoefte in de regio. En het wordt ontwikkeld door mensen die de omgeving kennen en weten wat er in de buurt speelt. Dat maakt dat een initiatief dicht bij de inwoners komt te staan. Ik ben er trots op dat we met het MenzisFonds deze partijen een stap verder kunnen brengen en zo bijdragen aan slimmere zorg en meer leefkracht in Nederland.”

Leefkrachtiger leven

Belangrijk uitgangspunt voor een project om financiering te krijgen, is dat het de leefkracht van mensen versterkt. Elske Warringa, manager bij Menzis en bestuurder MenzisFonds: “Ieder mens leefkrachtiger, nu en in de toekomst. Dat is de missie van Menzis. We willen graag iedereen helpen om gezondere keuzes te maken. Bijvoorbeeld door meer te bewegen, gezonder te eten maar ook door mentale fitheid te stimuleren. Zo kun je meer kwaliteit van leven ervaren. Met het MenzisFonds leveren we een actieve bijdrage aan de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.”