Nieuwe uurtarieven zorgverleners 2025 bekend

De uurtarieven voor zorgverleners voor 2025 zijn opnieuw berekend. Pas uw zorgovereenkomst tijdig aan.

Elk jaar worden de uurtarieven voor zorgverleners opnieuw berekend en aangepast voor de prijsstijgingen. De nieuwe uurtarieven voor 2025 zijn bekend gemaakt. De prijsstijging is 4,95%. Vorig jaar was dit een prijsstijging van 6,37%.

Uurtarieven en dagdeeltarief

De nieuwe tarieven zijn:

  • Een formeel uurtarief van € 80,81
  • Een informeel uurtarief van € 25,65
  • Een dagdeeltarief van € 74,40

Wooninitiatieventoeslag

De wooninitiatieventoeslag wordt € 5.668 per jaar. De kwaliteitstoeslag voor bewoners van wooninitiatieven met VV-zorgprofielen wordt € 5.082 per jaar. Het maximumbedrag voor een persoonlijk assistentie budget (PAB) wordt in 2025 € 383.451 per jaar.

Pas uw zorgovereenkomst op tijd aan

Houd er rekening mee dat de nieuwe tarieven in zullen gaan per 1 januari 2025. Wilt u de nieuwe tarieven gebruiken per 1 januari? Pas dan uw zorgovereenkomst op tijd aan in het PGB Portaal.