Mantelzorg

Zorgt u langdurig voor iemand in uw omgeving? Bijvoorbeeld zorg voor een ouder die dement wordt, een partner die een ziekte krijgt of een kind dat gehandicapt is. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd. Mantelzorger zijn is bijna nooit een keuze. Het overkomt je.

Wanneer bent u een mantelzorger?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Dit betekent dat hulp aan iemand zonder gezondheidsbeperking, bijvoorbeeld oppassen op kleinkinderen, niet onder de term mantelzorg valt.

Mantelzorg is onbetaalde hulp. Het kan nooit als verplichting worden opgelegd.

De zorg tijdelijk overdragen

Zorgen voor een naaste doet u uit liefde en betrokkenheid, maar kan soms veel van u vragen. Soms kan het teveel worden. U kunt de zorg tijdelijk uit handen geven door vervangende mantelzorg te regelen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Binnen de langdurige zorg kennen we dit in de vorm van logeeropvang. Bij logeeropvang logeert uw naaste in een zorginstelling. Dit is mogelijk wanneer de langdurige zorg thuis via een mpt of vpt wordt ontvangen of geregeld is via een pgb. Verblijft uw naaste in een instelling? Dan bestaat er geen recht op logeeropvang.

Naast respijtzorg is ook deeltijdverblijf een mogelijkheid om de zorg als mantelzorger te delen. Deeltijdverblijf houdt in dat uw naaste gemiddeld 7, 8 of 9 dagen van de 14 dagen in een zorginstelling verblijft. De overige dagen woont uw naaste thuis en regelt u de zorg met een mpt en/of pgb.

Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers

Zorgen voor een naaste kost veel tijd en energie. Daardoor kunt u zelf af en toe ook wel wat hulp gebruiken. Als u een mantelzorger bent, kun u in sommige gevallen ondersteuning krijgen vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Bent u aanvullend verzekerd bij Menzis? Lees dan meer over aanvullende vergoedingen.

Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Iedere gemeente bepaalt hoe zij dit invult. Veel gemeenten geven een blijk van waardering in de vorm van een attentie of een geldbedrag. Informeer bij het Wmo-loket van uw gemeente naar de mogelijkheden.

Mantelzorgtest

Mantelzorgtaken geven voldoening, maar zijn soms ook zwaar. Doe de test en krijg inzicht en praktische tips bij de zorg voor uw naaste.
Doe de mantelzorgtest

Mantelzorglijn

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of advies over uw persoonlijke situatie? Bel de Mantelzorglijn.

Mantelzorglijn

Mantelzorgchecklist

Wanneer u zelf mantelzorger bent, zijn er veel dingen waaraan u moet denken. Wilt u een overzicht? Download hieronder de Mantelzorgchecklist.

Mantelzorgerchecklist