Medezeggenschap en klantervaringen

De wereld van wet- en regelgeving binnen de Wet langdurige zorg is complex. We vinden het als Zorgkantoor belangrijk dat klanten hun weg kunnen vinden en de juiste ondersteuning krijgen op het juiste moment. Daarom is het voor ons erg belangrijk om feedback op te halen bij onze klanten over hun ervaringen. Dit doen wij op verschillende manieren.

Klanttevredenheidsonderzoeken

U kunt van ons een klanttevredenheidsonderzoek ontvangen wanneer u contact heeft gehad met een medewerker van het Zorgkantoor. U ontvangt deze vragenlijst via e-mail.

Panelgesprekken

Daarnaast gaan wij graag met u in gesprek in één van onze panelbijeenkomsten. We kennen op dit moment twee soorten panels;

  • Klantenpanel Budgethouders (pgb); in de panelbijeenkomsten voor budgethouders gaan we in gesprek met klanten en/of vertegenwoordigers die zorg ontvangen middels het persoonsgebonden budget. De focus ligt hierbij op ervaringen van budgethouders, met als doel het verbeteren van onze dienstverlening voor een betere klantervaring. Voorbeelden van onderwerpen zijn de informatievoorziening vanuit het Zorgkantoor (brieven en communicatie-uitingen) en de afstemming tussen het Zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Panel Cliëntenraden; in het panel voor cliëntenraden komen cliëntenraden van gecontracteerde zorgaanbieders uit verschillende regio’s en verschillende sectoren samen. Het doel is om cliëntenraden goed te informeren, zodat zij hun rol beter kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd halen wij als Zorgkantoor input op over hoe wij onze dienstverlening en informatievoorziening kunnen verbeteren richting klanten. Naast de panelgesprekken, organiseren we ongeveer 6x per jaar een Webinar over onderwerpen waar de cliëntenraden meer informatie over willen. Onderwerpen die in 2020 en 2021 aan de orde kwamen waren onder meer: digitalisering en innovatie, contact met de achterban en wat is de rol van het zorgkantoor?

Klantsignalen Onafhankelijke Cliëntondersteuners

Zorgkantoren bieden klantondersteuning in de vorm van informatie verstrekken, informeren en adviseren over de mogelijkheden binnen de langdurige zorg. Deze ondersteuning kan een klant ook van een onafhankelijke organisatie in de regio krijgen. Menzis Zorgkantoor heeft hiervoor in de drie zorgkantoorregio’s verschillende partijen gecontracteerd, zodat de klanten een organisatie kunnen kiezen, die bij hun wensen aansluit.

Twee keer per jaar gaan de Cliëntondersteuners en Zorgkantoor met elkaar in gesprek over signalen en ervaringen van cliëntondersteuners in de begeleiding van onze klanten. Deze gesprekken vormen een belangrijke bron voor klantgerichte verbeteringen in onze dienstverlening.

Vragen of deelnemen?

Deelname aan de panelbijeenkomsten is vrijblijvend; u kunt zich op ieder moment aan- en afmelden. De panelbijeenkomsten hebben tot nu toe voornamelijk digitaal plaatsgevonden, dat maakt het makkelijker voor mensen uit verschillende regio’s om aan te sluiten. Wij streven er naar om elkaar in de toekomst, mits veilig en verantwoord, ook weer in het echt te kunnen ontmoeten.

Heeft u vragen over medezeggenschap of wilt u deelnemen aan één van onze panels? Neem dan contact op met onze Adviseurs Klantperspectief via klantzorgkantoor@menzis.nl.

Vragen over medezeggenschap of panels?

Neem dan contact op met onze Adviseurs Klantperspectief.

Contact