Overlijden

Ook als een dierbare komt te overlijden, kunt u als naaste bij het Zorgkantoor terecht voor informatie en advies over het afronden van zaken. Bijvoorbeeld bij het leeghalen van de kamer of bij de zorg die na overlijden geboden wordt.

Moet ik het overlijden doorgeven?

U hoeft een overlijden niet aan ons door te geven. Wij ontvangen deze gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Kosten na overlijden

Woonde uw naaste in een zorginstelling en is hij of zij daar overleden? Dan mag de zorginstelling geen kosten in rekening brengen voor:

  • Het schouwen
  • Het gereedmaken voor transport
  • Het tijdelijk koelen na het overlijden

Kosten voor het afleggen en opbaren komen wel voor rekening van de nabestaanden. Dat is namelijk ook het geval als iemand thuis Wlz-zorg heeft ontvangen.

Kamer ontruimen

Als de overledene in een zorginstelling verbleef, krijgen nabestaanden over het algemeen 7 dagen de tijd om de kamer te ontruimen. De instelling maakt in goed overleg met de cliƫntenraad afspraken over het ontruimen van de kamer na overlijden. Vraag hiernaar bij de zorginstelling.

Woonde u samen met uw partner in een tweepersoonskamer in een zorginstelling en is uw partner overleden? Dan mag u in de zorginstelling blijven wonen. Wel kan het zijn dat u naar een eenpersoonskamer moet verhuizen. We verwachten dat de zorginstelling dit op korte termijn met u zal bespreken. U kunt de zorginstelling zelf ook vragen naar de afspraken en mogelijkheden.