Palliatieve terminale zorg

Palliatief terminale zorg (PTZ) is voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Het is zorg voor in de laatste levensfase.

Wat is PTZ?

PTZ start als de levensverwachting niet langer dan 3 maanden is. Het is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Maar ook om uw naasten te ondersteunen. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden. Dus ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

Wat zijn voorbeelden van PTZ?

  • Verzorgen en verplegen;
  • Symptomen bestrijden;
  • Aandacht voor psychische en sociale problemen;
  • Zingeving en spiritualiteit; 
  • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen; 
  • Waken;
  • Naasten helpen bij de zorg en het rouwproces.

Waar kan ik PTZ ontvangen?

U kunt PTZ thuis, in de instelling, een wooninitiatief, hospice of in een bijna-thuis-huis ontvangen. Samen met uw zorgverlener bespreekt u uw wensen en de (on)mogelijkheden.

Hoe kan PTZ worden aangevraagd?

Ontvangt u geen pgb? Dan kan uw Wlz-zorgaanbieder PTZ voor u aanvragen.

Ik heb een pgb en wil PTZ aanvragen

Soms is uw pgb niet genoeg om de extra zorg te betalen die bij de laatste fase van uw leven komt kijken. U kunt dan extra budget bij ons aanvragen. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals benoemd in de Regeling Mogelijkheden extra budget. Lees meer over de voorwaarden en de aanvraag op onze pagina Regeling extra budget pgb.

Mantelzorger ontlasten?

In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Fijn om de mantelzorger te ontlasten, die vaak al maanden zorgt voor partner, vader of moeder.

 Naar VPTZ Nederland