Partneropname

Partneropname in de Wet langdurige zorg (Wlz) betekent dat u en uw partner samen in een zorginstelling kunnen worden opgenomen. Dit is zodat jullie bij elkaar kunnen blijven, zelfs als de zorgbehoefte van één van jullie toeneemt of hoger is. 

Hoe kom ik in aanmerking voor partneropname?

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  1. Jullie moeten samen wonen en de kosten delen.
  2. EĆ©n van jullie heeft een Wlz-indicatie van het CIZ. De meeverhuizende partner hoeft dit niet te hebben.
  3. De zorginstelling moet akkoord gaan met partneropname.

Wie vallen er onder het begrip ‘partner’?

Een partner die mag meeverhuizen kan zijn:

  • de echtgenoot,
  • de geregistreerde partner;
  • een ongehuwde meerderjarige die met een ongehuwde meerderjarige zorgvrager een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het een bloedverwant in de eerste graad is.
    Meer weten over de term ‘gezamenlijke huishouding’ of ‘bloedverwant in de eerste graad’? Bekijk de pagina van het Zorginstituut.

Hoe regel ik partneropname?

Partnerverblijf kan rechtstreeks met de zorgaanbieder worden afgesproken. De zorgaanbieder zal vervolgens bij het CIZ een registratieaanvraag doen voor de partner, en deze partner wordt ook geregistreerd. Dit is niet hetzelfde als het recht op Wlz-zorg, maar het is nodig zodat de zorgaanbieder de kosten voor het verblijf van de partner kan declareren bij het zorgkantoor. Daarna berekent het CAK de wettelijke eigen bijdrage die uw partner moet betalen. U en uw partner betalen dan dus beiden een eigen bijdrage.
Zowel bij de keuze voor een zorgaanbieder, als het regelen van tijdelijke zorg kunnen onze Zorgadviseurs u ondersteunen.

Wat zijn de rechten van uw partner?

De kosten voor partneropname worden vergoedt vanuit de Wlz. Naast verblijf heeft de meeverhuizende partner ook recht op eten en drinken, het schoonhouden van de woning en roerende voorzieningen. Als uw partner zelf ook zorgbehoevend wordt, maar nog niet voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz, zal uw partner voor de zorg een beroep moeten doen op de Wmo of Zorgverzekeringswet.

Later meeverhuizen?

Is het nog niet zeker of uw partner meeverhuist? Geen zorgen, die beslissing kunt u ook later nemen. U partner kan namelijk ook bij u intrekken als u al bent opgenomen.