Voetzorg

Voetzorg is de zorg aan de voeten. Of de kosten voor voetverzorging worden vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz), hangt af van welk type voetverzorging nodig is. De zorgaanbieder bepaalt welk type voetverzorging nodig is. Er zijn 3 categorieën. We vertellen u er graag meer over.

Wat krijg ik vergoed?

1. Noodzakelijke voetverzorging (categorie 1)

Deze voetverzorging valt onder persoonlijke verzorging en wordt wel vergoed vanuit de Wlz.

Bij noodzakelijke voetverzorging maakt het niet uit wie de zorg biedt. Dat kan een verzorgende zijn, een pedicure of bijvoorbeeld een podotherapeut. Ook maakt het niet uit of de voetverzorging plaats vindt binnen een Wlz-instelling of daarbuiten. Uw zorgaanbieder bepaalt wie de zorg levert en betaalt de kosten van de noodzakelijke voetzorg. Deze kosten mogen dus niet bij u in rekening gebracht worden.

Kiest u voor een andere zorgverlener dan uw zorgaanbieder heeft aangewezen? Dan zijn de kosten voor eigen rekening. Het is belangrijk dat uw zorgaanbieder u goed informeert over de mogelijkheden.

2. Medisch noodzakelijke voetverzorging (categorie 2)

Deze voetzorg wordt ook wel geneeskundige voetzorg genoemd en wordt niet vergoed vanuit de Wlz. Deze voetzorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit kan het geval zijn bijvoorbeeld bij diabetesvoeten. In uw zorgpolis staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld.

Woont u in een zorginstelling? En ontvangt u van deze instelling ook behandeling? Dan vallen de kosten wel onder de Wlz. In dit geval zijn de kosten voor rekening van uw zorgaanbieder. Wilt u hier meer over weten? Vraag hiernaar bij uw zorgaanbieder.

3. Cosmetische voetverzorging (categorie 3)

Cosmetische voetverzorging (niet-noodzakelijke voetzorg) wordt niet door de Wlz vergoed. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Voetzorg betalen met een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u een pgb? Dan kunt u de noodzakelijke voetverzorging (categorie 1) betalen vanuit uw budget. Dit geldt niet voor medisch noodzakelijke voetzorg (categorie 2, dit wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet) of cosmetische voetverzorging (categorie 3, voor eigen rekening).