Uw pgb in 2023 - tarieven en toeslagen

Met ingang van 1 januari 2023 stijgen de maximum tarieven en zijn de toeslagen voor pgb verhoogd.

Aan het einde van het jaar zijn er een aantal belangrijke zaken die u als budgethouder niet moet vergeten. We hebben die punten voor u op een rij gezet. Zo ziet u wat er verandert en wat u zelf moet regelen.

Bekijk de pagina Jaarovergang

Tarieven en toeslagen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om de zorgprofielen met 5,99% te verhogen. De toeslag pgb-wooninitiatief, toeslag kwaliteit V&V en budgetgarantie worden ook met 5,99% verhoogd. U vindt uw beschikbare budget op de toekenningsbeschikking voor 2023. Deze worden in december naar u verstuurd.

Bekijk alle tarieven voor 2023

PGB Portaal 2023

Spreekt u met een of meerdere zorgverleners nieuwe tarieven af? Dan kunt u dit aanpassen in het PGB Portaal.

Let op! Geeft u een tariefswijziging door in het PGB Portaal? En is het zorgkantoor al in het bezit van uw zorgbeschrijving? Dan kunt u in het veld zorgbeschrijving neerzetten: “Zorgbeschrijving is al bekend bij het zorgkantoor”. Hierdoor kan het zorgkantoor snel uw tariefswijziging verwerken.

Informatiebulletin

In het informatiebulletin 2023 staat informatie over de hoogte van het pgb Wlz budget in 2023 en de maximumtarieven 2023.

Lees het informatiebulletin