In aanmerking komen voor langdurige zorg

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Alleen dan komt u in aanmerking. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 

ouderen met vergevorderde dementie

mensen met een ernstige lichamelijke of zintuiglijke beperking

 

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u alle zorg die nodig is. U beslist zelf waar u deze zorg ontvangt. Dit kan thuis zijn of in een zorginstelling. Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over hoe u straks wilt wonen.

Voorwaarden langdurige zorg

Voor mensen die:

blijvend intensieve zorg in de buurt nodig hebben, én
24/7 toezicht nodig hebben

Het Menzis Zorgkantoor

geeft u informatie en advies

denkt met u mee over uw mogelijkheden

maakt afspraken met zorgaanbieders over de zorg waar u uit kunt kiezen

Hulp van uw gemeente

Heeft u zorg of ondersteuning nodig, maar niet blijvend, de hele dag of niet intensief? Bekijk dan de mogelijkheden voor Wmo-hulp bij uw gemeente, de wijkverpleging of uw zorgverzekeraar.

Hulp van uw gemeente

Veelgestelde vragen

  • Ik heb wel zorg nodig, maar niet 24 uur per dag

  • Hoe maak ik de juiste keuze tussen zorg thuis of zorg in een instelling?

  • Wie kan mij helpen bij het regelen van langdurige zorg?

  • Is er een wachtlijst

  • Ben ik verzekerd voor Wlz-zorg

Wilt u contact met ons?