Stap 1: Kom ik in aanmerking?

In aanmerking komen voor langdurige zorg

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Alleen dan komt u in aanmerking. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • ouderen met vergevorderde dementie
  • mensen met een ernstige lichamelijke of zintuiglijke beperking of een psychische stoornis

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u alle zorg die nodig is. U beslist zelf waar u deze zorg ontvangt. Dit kan thuis zijn of in een zorginstelling. Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over hoe u straks wilt wonen.

Voorwaarden langdurige zorg

Voor mensen die:

  • blijvend intensieve zorg in de buurt nodig hebben, of
  • 24/7 toezicht nodig hebben

Het Menzis Zorgkantoor

  • geeft u informatie en advies
  • denkt met u mee over uw mogelijkheden
  • maakt afspraken met zorgaanbieders over de zorg waar u uit kunt kiezen

Hulp van uw gemeente

Heeft u zorg of ondersteuning nodig, maar niet blijvend, de hele dag of niet intensief? Bekijk dan de mogelijkheden voor Wmo-hulp bij uw gemeente, de wijkverpleging of uw zorgverzekeraar.

Hulp van uw gemeente

Veelgestelde vragen

Wilt u contact met ons?