Stap 1: Kom ik in aanmerking?

In aanmerking komen voor langdurige zorg

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Alleen dan komt u in aanmerking. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • ouderen met vergevorderde dementie
 • mensen met een ernstige lichamelijke of zintuiglijke beperking of een psychische stoornis

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u alle zorg die nodig is. U beslist zelf waar u deze zorg ontvangt. Dit kan thuis zijn of in een zorginstelling. Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over hoe u straks wilt wonen.

Voorwaarden langdurige zorg

Voor mensen die:

 • blijvend intensieve zorg in de buurt nodig hebben, of
 • 24/7 toezicht nodig hebben

Het Menzis Zorgkantoor

 • geeft u informatie en advies
 • denkt met u mee over uw mogelijkheden
 • maakt afspraken met zorgaanbieders over de zorg waar u uit kunt kiezen

Hulp van uw gemeente

Heeft u zorg of ondersteuning nodig, maar niet blijvend, de hele dag of niet intensief? Bekijk dan de mogelijkheden voor Wmo-hulp bij uw gemeente, de wijkverpleging of uw zorgverzekeraar.

Hulp van uw gemeente

Veelgestelde vragen

 • Ik heb wel zorg nodig, maar niet 24 uur per dag

  Heeft u zorg of ondersteuning nodig, maar niet de hele dag of niet intensief? Bekijk dan de mogelijkheden voor uw ondersteuning bij de gemeente of uw zorgverzekeraar via de wmo-hulp.

  Meer over Wmo-hulp

 • Hoe maak ik de juiste keuze tussen zorg thuis of zorg in een instelling?

  Bedenk wat voor u belangrijk is. De veiligheid van zelfstandig wonen of de veiligheid van 24 uur per dag zorg in de buurt. Bespreek dit ook met mensen die dicht bij u staan, zoals familieleden of uw mantelzorger.

 • Wie kan mij helpen bij het regelen van langdurige zorg?

  • Huisarts
  • Transferverpleegkundige van het ziekenhuis
  • Wijkverpleegkundige
  • Familielid, vriend of vriendin

  U kunt uw vraag ook stellen aan uw gemeente. Medewerkers van het Wmo-loket helpen u graag met het uitzoeken van uw zorgvraag. Ze helpen u daarnaast bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. Ook uw (toekomstige) zorgaanbieder kan u helpen bij uw aanvraag.

 • Is er een wachtlijst

  Het kan dat de zorgaanbieder die u gekozen heeft (nog) geen plaats heeft. U komt dan op de wachtlijst. Intussen krijgt u overbruggingszorg thuis of wordt u tijdelijk opgenomen bij een andere zorgaanbieder

 • Ben ik verzekerd voor Wlz-zorg

  De kosten van langdurige zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Wel betaalt u een eigen bijdrage.

  Meer over kosten

Wilt u contact met ons?