Stap 4: Wat zijn mijn kosten?


Wanneer u gebruik maakt van zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt deze wet een groot deel van uw zorg. U betaalt een klein deel van de zorg zelf. Dit noemen we de ‘eigen bijdrage'.

Uw eigen bijdrage

Hoe hoog uw eigen bijdrage is, bepaalt het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK houdt daarbij rekening met uw inkomen, uw persoonlijke situatie en of u thuis woont of bij een zorgaanbieder. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. Het CAK stuurt u een rekening voor uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK en niet aan de zorgaanbieder.

Overige kosten

U woont in een zorginstelling

Als u bij een zorgaanbieder woont, worden alle zaken die bij uw zorg horen betaald. Het zorgkantoor betaalt deze kosten aan de zorgaanbieder. U betaalt zelf voor aanvullende diensten of voorzieningen van de zorgaanbieder waar u vrijwillig gebruik van maakt. Bijvoorbeeld een abonnement voor de telefoon of televisie. Maar ook verzekeringen, recreatie en waskosten. Uw zorgaanbieder is verplicht u over deze kosten te informeren.

U krijgt zorg thuis

Als u thuis woont en zorg krijgt, betaalt het zorgkantoor de kosten voor de zorg aan de zorgaanbieder. U betaalt zelf uw huur of hypotheek en alle andere zaken. Heeft u een modulair pakket thuis (mpt) dan regelt u zelf de maaltijden.

U krijgt zorg thuis (met een pgb)

Als u voor een persoonsgebonden budget (pgb) kiest, dan kiest u zelf bij wie, wanneer en waar u de zorg inkoopt. U maakt zelf afspraken met de zorgverlener(s) over welke zorg en hoeveel zorg u krijgt én welke kosten u daarvoor betaalt. Uw budget gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De facturen van uw zorgverlener(s) stuurt u naar de SVB. De SVB betaalt de factuur aan uw zorgverlener. Dit noemen we 'trekkingsrecht'.

Kosten

 • Een groot deel van uw zorgkosten wordt vanuit de Wlz betaald
 • Als u ouder bent dan 18 jaar betaalt u altijd een eigen bijdrage
 • Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage
 • Aanvullende diensten betaalt u aan uw zorgaanbieder

Verschil natura en pgb

 • Zorg in natura - het zorgkantoor contracteert zorgaanbieders en ondersteuning
 • Natura en Pgb - het zorgkantoor contracteert zorgaanbieders en ondersteuning. Het budget dat overblijft beheert u zelf
 • Pgb - u bepaalt zelf uw zorgverlener en beheert uw eigen zorgbudget

Bereken uw bijdrage

Meer weten? Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Dit geeft u een indicatie van de kosten die u zelf moet betalen. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het CAK.

Bereken uw eigen bijdrage

Veel voorkomende vragen

 • Moet ik mij (aanvullend) blijven verzekeren?

  Woont u in een zorginstelling en ontvangt u daar ook behandeling? Dan ontvangt u de volgende zorg ook van de zorginstelling:

  • Huisartsenzorg
  • Farmacie
  • Hulpmiddelenzorg
  • Tandheelkundige zorg

  Vanaf de dag dat u in de zorginstelling woont en behandeling ontvangt, krijgt u deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw zorgaanbieder regelt deze zorg voor u. De basisverzekering (voor uw ziektekosten) blijft voor u verplicht voor de overige zorg uit de zorgverzekeringswet, zoals een ziekenhuisopname.

  Aanvullende verzekering

  Of het afsluiten van een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering voor u zinvol is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw zorgaanbieder kan u informeren welke zorg vanuit de Wlz in uw situatie vergoedt wordt. Voor het afsluiten of wijzigen van polissen en aanvullende pakketten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  Woont u thuis en krijgt u daar zorg? Dan verandert er niets.

 • Moet ik zelf mijn verhuiskosten betalen?

  Ja, uw verhuiskosten betaalt u altijd zelf. Er geldt één uitzondering: als de instelling waar u woont, wil dat u verhuist vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie. In dat geval vergoedt de instelling de kosten die u voor deze verhuizing moet maken. De instelling kan hier andere afspraken met u over maken.

 • Aan wie betaal ik mijn eigen bijdrage

  U betaalt uw eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en regelt de administratie. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.
  Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.
  Bereken uw eigen bijdrage
 • Moet ik mijn tandartskosten zelf betalen?

  Woont u in een zorginstelling en krijgt u daar behandeling? Dan worden deze kosten meestal betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een (aanvullende) tandartsverzekering hoeft dan niet meer. Uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

 • Komt het persoonsgebonden budget op mijn eigen rekening te staan

  Uw budget gaat niet naar uw eigen bankrekening, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om facturen van zorgverleners te betalen, stuurt u uw facturen aan de SVB. De SVB betaalt dan uw zorgverleners. Dit noemen we 'trekkingsrecht'.

Wilt u contact met ons?