Misbruik en fraude

We spreken van fraude als een klant, zorgaanbieder of derde bewust en opzettelijk de regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden.

Fraudebeleid

We stellen als Menzis Zorgkantoor geld beschikbaar voor mensen die Wlz-zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). We gaan er vanuit dat dit geld wordt uitgegeven aan de zorg waarvoor het bedoeld is. Fraude met zorggeld vinden we dan ook onacceptabel. Daarom werken we actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude met zorggeld.

De wijze waarop we deze fraude aanpakken hebben we omschreven in ons fraudebeleid. Ook werken we samen met collega’s, klanten, zorgaanbieders, Zorgverzekeraar Nederland (ZN), andere zorgverzekeraars en ketenpartners.

Vermoeden van fraude?

Vermoedt u fraude? Meldt het ons! De informatie die u ons geeft blijft vertrouwelijk. U kunt uw melding via onderstaand formulier of per post sturen.

Meld vermoeden van fraude

Wat is fraude?

We spreken van fraude als een klant, zorgaanbieder of derde bewust en opzettelijk de regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het opstellen van valse zorgovereenkomsten;
  • Het declareren van zorg die niet is geleverd;
  • Het declareren van zorg die niet kan worden aangemerkt als langdurige zorg.

Wat doen we als we fraude vermoeden?

Bij Menzis Zorgkantoor vinden we fraudepreventie en -bestrijding erg belangrijk. Als we fraude vermoeden dan voeren we een nader onderzoek uit. Dit onderzoek doen we zorgvuldig en blijft vertrouwelijk.

Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van de ernst van de fraude. Dit kan variƫren van het geven van een waarschuwing tot het doen van aangifte bij de politie. We vorderen altijd het onterecht betaalde bedrag terug en brengen de door ons gemaakte onderzoekskosten in rekening. De bewezen fraudeonderzoeken worden daarnaast vastgelegd bij ZN.

Fraude postadres

pgb

Menzis Zorgkantoor
t.a.v. afdeling PGB-Wlz
Postbus 477
7500 AL ENSCHEDE

zorg in natura 

Menzis Zorgkantoor
t.a.v. afdeling Inkoop Wlz
Postbus 477
7500 AL ENSCHEDE

Wilt u contact met ons?