Wlz Crisiszorg

Is de situatie thuis niet meer verantwoord door bijvoorbeeld een ingrijpende gebeurtenis? Dan is er mogelijk sprake van crisiszorg. Vermoedt u dat er sprake is van een crisis? Lees op deze pagina wat u kunt doen. En hoe crisiszorg geregeld wordt.

Wat is crisiszorg?

Crisiszorg is zorg die direct (acuut) nodig is. Er is sprake van een crisis als:

  • Uw gezondheidssituatie plotseling negatief verandert.
    - U woont thuis en bent niet opgenomen in een zorginstelling.
    - Of u woont in een zorginstelling.
  • De thuiszorg of informele zorg (mantelzorg) plotseling verandert of weg valt.
  • Er direct gevaar dreigt en u daarom binnen 24 uur (verzorging & verpleging en geestelijke gezondheidszorg ggz-w) of binnen 48 uur (verstandelijk gehandicaptenzorg) opgenomen moet worden.

Er zijn verschillende partijen betrokken bij de beoordeling en coördinatie van crisiszorg. Lees er hieronder meer over. 

Crisiszorg in de verpleging & verzorging

Neem contact op met uw huisarts, cliëntondersteuner of zorgaanbieder. Zij beoordelen of er sprake is van een crisis. Is er sprake van een crisis? Dan neemt uw huisarts contact op met een zorgaanbieder die crisiszorg levert en regelt. Uw huisarts kan deze zorgaanbieders vinden op het zorgaanbieders deel van onze website op de pagina Crisiszorg.

Crisiszorg in de gehandicaptenzorg

Neem contact op met uw huisarts, cliëntondersteuner of zorgaanbieder. Zij beoordelen of er sprake is van crisis. Is er sprake van een crisis? Dan nemen zij contact op met een crisisregisseur van het Zorgkantoor. De crisisregisseur regelt uw crisiszorg.

Crisiszorg in de geestelijke gezondheidszorg

Neem contact op met uw huisarts, cliëntondersteuner of zorgaanbieder. Zij beoordelen of er sprake is van crisis. Is er sprake van een crisis? Dan legt uw huisarts de crisis voor bij de regionale ggz-crisisdienst. Deze beoordeelt uw situatie en welke zorg nodig is. Aan de hand daarvan wordt u verder geholpen.