Crisiszorg

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is dus direct ingezet moet worden. Er is sprake van een crisis in de volgende situaties:

  • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert. Of wanneer de gezondheidssituatie van een klant die opgenomen is in een GZ-instelling plotseling verandert.
  • Wanneer de informele hulp plotseling verandert en dit leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de nodige zorg. Bijvoorbeeld het wegvallen mantelzorg. 
  • Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur (verpleging en verzorging) of tot 48 uur (gehandicaptenzorg) in te zetten, om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het Voorschrift Zorgtoewijzing. Bekijk deze op de pagina Voorschrift Zorgtoewijzing.

Crisiszorg regelen in de Verpleging en Verzorging met behandeling

Voor crisiszorg in de verpleging en verzorging gelden deze vier eisen:

  1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
  2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
  3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
  4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.

De contactgegevens van de verschillende crisisplekken zijn hieronder te vinden:

Door middel het document Aanvraag verlenging crisiszorg V&V kunnen zorgaanbieders een aanvraag indienen voor verlenging van crisiszorg met nog eens twee weken. Dit document dient voor een specifieke klant ingevuld te worden, en moet via het beveiligd notitieverkeer naar het zorgkantoor verstuurd worden.

Crisiszorg regelen in de Gehandicaptenzorg

Is er sprake van een crisis bij iemand met een handicap? Dan geldt het protocol voor gehandicaptenzorg. Alleen de verwijzer (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan contact opnemen met de crisisregisseur in de regio.

Crisisregisseur regio Groningen, Twente of Arnhem
Bel: 088 – 222 9012 en vraag naar de Zorginhoudelijk Adviseurs Wlz.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het Voorschrift Zorgtoewijzing. Menzis Zorgkantoor heeft aanvullend daarop een Crisisprotocol Gehandicaptenzorg geschreven die dient als richting voor het stroomlijnen van de crisisopnamen.


Crisisaanmeldingen op vrijdag

Crisisaanmeldingen die nog voor het weekend geplaatst moeten worden, kunnen tot uiterlijk vrijdagochtend om 11:00 uur volledig bij de crisisregisseur van het zorgkantoor aangemeld worden. Als een crisisplaatsing akkoord is, moet de aanmelder er voor zorgen dat alle benodigde stukken voor 13:00 uur bij de zorgaanbieder crisiszorg binnen zijn.

 

Crisisaanmeldingen die op vrijdagochtend na 11:00 uur binnen komen, kunnen niet meer voor het weekend geplaatst worden. De aanmelding kan wel opgestart worden en informatie kan, indien crisisplaatsing akkoord is, wel naar de zorgaanbieder crisiszorg opgestuurd worden.

De eerste zorgaanbieder blijft de dossierhouder

De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de klant na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.