Regionale inzichten

Wat gebeurt er in uw regio en sector?

Regiobeelden

De gezondheidszorg is aan grote veranderingen onderhevig, zoals een stijgende zorgvraag en krappe arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van goede, tijdige en betaalbare zorg staat onder druk. Ook in de langdurige zorg. Het is belangrijk dat er voor al onze inwoners in onze regio’s passende, duurzaam toegankelijke langdurige zorg is en blijft.

Een landelijke aanpak kan deze problematiek niet oplossen, daarvoor is een regionale aanpak vereist. Immers, elke regio is anders. De inwoners, hun wensen en behoeften, hun gezondheid en (daarmee de) zorgvraag verschilt per regio.

Menzis Zorgkantoor wil samenwerken met regionale zorgaanbieders, gemeenten, inwoners en andere partijen. Om de beweging in gang te zetten die nodig is om de beschikbaarheid van goede, tijdige en betaalbare zorg te blijven garanderen. Nu en in de toekomst. Daarvoor is inzicht nodig in de regionale ontwikkelingen en opgaven in de zorgkantoorregio’s van Menzis.

Update regiobeelden juni 2023

Per juni 2023 hebben wij de ge├╝pdatete regiobeelden gepubliceerd. Zie hieronder. Wij adviseren u de regiobeelden van uw regio(‘s) en sector(en) te lezen om goed ge├»nformeerd te zijn over de regionale opgaven en de belangrijkste kerngegevens over de (ontwikkelingen in) zorgvraag en zorgkosten in de regio.

Zorginkoopbeleid 2024 - 2026

Transformatie en daadkracht voor duurzaam toegankelijke langdurige zorg.

Naar inkoopbeleid 2024 - 2026

Vragen?

Uw zorginkoper gaat graag met u in gesprek over de regiobeelden. Heeft u vragen, opmerkingen of feedback over de regiobeelden? Heel graag! Neem hiervoor contact op met uw zorginkoper.