Onafhankelijke cliëntondersteuning 2024-2025

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe wij onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2024-2025.

Passende advisering en ondersteuning

Diverse landelijke ontwikkelingen raken de onafhankelijke cliëntondersteuning. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de toekomstagenda gehandicaptenzorg. Deze initiatieven vragen een verdere ontwikkeling van cliëntondersteuning. ZN heeft daarom de visie op (onafhankelijke) cliëntondersteuning aangescherpt, die de basis vormt van het inkoopbeleid.

Met de visie en het landelijk inkoopbeleid stimuleert Menzis Zorgkantoor, samen met de andere zorgkantoren, dat de Wlz-cliënten goed geïnformeerd zijn zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken voor passende Wlz-zorg.

Verder zorgt het beleid ervoor dat de (onafhankelijke) cliëntondersteuning beschikbaar is voor alle Wlz-cliënten die daarvan gebruik willen maken en dat hierin keuzevrijheid is. Wlz-cliënten kunnen vertrouwen op goede kwaliteit van de ondersteuning. Om dit te realiseren is in het inkoopbeleid aandacht besteed aan doelmatigheid. Zo krijgen zoveel mogelijk cliënten ondersteuning binnen de beschikbare middelen.

In het beleid is aandacht voor het vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, het inzetten van het eigen netwerk en de beweging naar langer thuis wonen, digitalisering en innovatie. Dit alles om de cliënt zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.

Inschrijving

Het inkoopbeleid 2024-2025 beschrijft niet alleen de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook de procedure en de voorwaarden waaraan een OCO-aanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met het zorgkantoor wordt uitgelegd.

De overeenkomsten met huidige OCO-aanbieders lopen tot en met 31 december 2023. Zowel nieuwe als bestaande OCO-aanbieders worden uitgenodigd om een inschrijving te doen voor 2024 en 2025. Alle geïnteresseerde aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen zich inschrijven. Het gaat om een tweejarige overeenkomst. Per zorgkantoorregio is ruimte voor maximaal 4 organisaties.

Meer informatie over het inschrijven en de procedure staat in hoofdstuk 6 van het Inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024-2025. Alle documenten rondom het inkoopbeleid zijn te vinden op deze pagina.

Tijdschema

Publicatie inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024-2025

1 juni 2023

Mogelijkheid tot stellen van vragen

Tot 17 juni 2023 (12:00 uur)

Publicatie Nota van Inlichtingen 2024

Uiterlijk 30 juni 2023

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

1 augustus 2023 om 17.00 uur

Bekendmaking aanbieders die een overeenkomst krijgen

Uiterlijk 15 september 2023

Inkoop OCO 2023

Op zoek naar de inkoop van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning van 2023?

Bekijk OCO 2023

Visie op cliëntondersteuning

In de visie op cliëntondersteuning 2023 en verder staat hoe de zorgkantoren ook in de toekomst cliëntondersteuning willen blijven bieden. Daarbij ligt de nadruk op kwaliteit en doelmatigheid.

Bekijk visie (PDF)

Signaal en trend rapportage

Als organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning levert u elk kwartaal een landelijk vastgestelde rapportage aan met het overzicht van signalen en trends.

Download het landelijke format voor signalen en trends