Zorginkoop 2024-2026

Transformatie en daadkracht voor duurzaam toegankelijke langdurige zorg.

Transformatie en daadkracht

Als Menzis Zorgkantoor staan we voor betaalbare en toegankelijke langdurige zorg van goede kwaliteit voor iedereen die het nodig heeft. Om de zorg de komende jaren betaalbaar en toegankelijk te houden, is transformeren noodzakelijk: transformaties in het leveren van zorg én in de organisatie van zorg om samen tot een duurzaam zorglandschap te komen. Daarbij staan kwaliteit van leven en persoonsgerichte zorg, net als in voorgaande jaren, bij ons voorop.

4 bewegingen uit landelijke visie

De landelijke visie om te komen tot een passende, duurzaam toegankelijke en betaalbare Wlz, en een andere kijk op de inzet van formele zorg, gebruikt de 4 bewegingen uit het WOZO als uitgangspunt. Dat doen we ook voor onze regionale visie, ons beleid en onze inkoopsystematiek. De bewegingen moeten de komende jaren tot noodzakelijke veranderingen leiden.

De 4 landelijke bewegingen zijn:

  1. Zelf als het kan: Inzetten op zelfredzaamheid door het bieden van de juiste zorg en ondersteuning;
  2. Thuis als het kan: Stimuleren van de inzet van zorg in de thuisomgeving;
  3. Digitaal als het kan: Sturen op de inzet van innovaties om de zorg te ondersteunen;
  4. Passend zorgaanbod: Organiseren van een passend zorgaanbod voor complexe en kwetsbare doelgroepen.

Vragen over inkoopbeleid

Heeft u vragen over het inkoopbeleid? Stel uw vragen via Mercell. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2023 12.00 uur.

Naar Mercell

Let op: bijlage 6 (Voorschrift zorgtoewijzing Wlz) van het inkoopbeleid komt na 1 juni 2023 beschikbaar.

Downloads inkoopbeleid

Bijlages

Nota van inlichtingen

Publicatie op 30 juni 2023

Werkinstructies Mercell

Ons inkoopproces loopt via de aanbestedingstool. Maak hiervoor een organisatie account aan.

Belangrijke data

In de planning vindt u alle belangrijke data in de procedure voor de zorginkoop 2024.