Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Voorschrift zorgtoewijzing

Hiernaast kunt u het voorschrift zorgtoewijzing en de oplegnotitie met daarin de belangrijkste wijzigingen downloaden.

Tijdelijke behandeling naast een VPT of opname zonder behandeling

Tijdelijke behandeling naast een VPT of opname zonder behandeling mag zonder toestemming van Menzis Zorgkantoor geleverd en gedeclareerd worden, op basis van de criteria die benoemd zijn in het Voorschrift Zorgtoewijzing. Menzis Zorgkantoor toetst de ingezette behandeling achteraf op doelmatigheid en op de gestelde criteria. Om te berekenen of de behandeling doelmatig is, kan de rekenmodule gebruikt worden.

Vertaaltabel

Hiernaast kunt u de vertaaltabel downloaden.