Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Onmisbare informatie en hulpmiddelen voor de administratie van zorg

 

Op deze pagina vindt u belangrijke documenten voor uw cliëntadministratie: het Voorschrift Zorgtoewijzing, de rekenmodule (inclusief adviesformulier) en de vertaaltabel.

Voorschrift Zorgtoewijzing

In het Voorschrift Zorgtoewijzing vindt u informatie over en richtlijnen voor de administratie van de zorg.Het voorschrift geldt voor alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg. Het Voorschrift is onderdeel van de overeenkomst tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Met het Voorschrift Zorgtoewijzing waarborgen we landelijk een uniforme en transparante uitvoering van het zorgtoewijzingsproces.


Rekenmodule

U gebruikt de rekenmodule (inclusief adviesformulier) als hulpmiddel bij het gesprek met de cliënt over verantwoorde en doelmatige zorg thuis. Bijvoorbeeld het gesprek over de verdeling van het budget over meerdere zorgaanbieder(s) of pgb. U stuurt de rekenmodule naar het zorgkantoor als de zorg thuis niet verantwoord is, boven doelmatigheid uitkomt of als er een bepaalde toeslag aangevraagd wordt. Meer informatie over het gebruik van de rekenmodule vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Vertaaltabel

U raadpleegt de vertaaltabel als een cliënt de voorkeur heeft voor een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is/wordt voor de combinatie van een bepaalde leveringsvorm met het geïndiceerde zorgprofiel. Via de tabel kunt u zien of in deze situatie een andere, gecontracteerde prestatie mag worden ingezet. Hiernaast downloadt u de vertaaltabel van 2023 en 2024.