Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Voorschrift Zorgtoewijzing (13 juli 2022)

Er is een gewijzigde aanvraagmethodiek voor meerzorg in gebruik genomen. Daarom is nu deze versie juli 2022 gepubliceerd.

Voor wie? 
Het Voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz overeenkomst 2022 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders die Wlz zorg leveren in Nederland.

Wat is er gewijzigd?

  • - Gewijzigde aanvraagmethodiek voor meerzorg;
    - Aanscherping geriatrische revalidatiezorg vanuit de Wlz;
    - Wijziging in de Regeling langdurige zorg (Rlz) per 1 juli jl om logeren beter te kunnen inpassen naast de zorg thuis via mpt en/ of pgb;
    - Inhoudelijke verbeteringen op tekst, procesflows (toeslagen zorg thuis, meerzorg en crisiszorg);
    - Vertaaltabel (correctie fout rondom omzetting VG7 zorgprofiel). De vertaaltabel kunt u onderaan de pagina downloaden.

Er zijn twee versies beschikbaar: een “schone” versie (PDF zonder wijzigingen) en een variant waarin wijzigingen via een grijze arcering direct zichtbaar zijn (PDF met wijzigingen).

Rekenmodule 2022 gepubliceerd (23 december 2021)

Op 23 december is de Rekenmodule 2022 gepubliceerd. U gebruikt de rekenmodule 2022 voor alle aanvragen met een startdatum in 2022. 

2022

2021

Vertaaltabel

Hiernaast kunt u de vertaaltabel downloaden.