Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule

Voorschrift zorgtoewijzing en rekenmodule 

Hiernaast kunt u het voorschrift zorgtoewijzing 2021 en 2022 downloaden. 

23 december 2021: Rekenmodule 2022 gepubliceerd 
Op 23 december is de Rekenmodule 2022 gepubliceerd. U gebruikt de rekenmodule 2022 voor alle aanvragen met een startdatum in 2022. 

3 december 2021: Voorschrift Zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd
Deze versie van het voorschrift 2022 bevat geen grote wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen die nu in het voorschrift zijn opgenomen zijn de tabellen Wachtstatus/ Rollen, de subsidieregeling ADL-assistentie, de toeslag ademhalingsondersteuning thuis en de beschikking Meerzorg na verhuizing. Er lopen nog een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Meerzorg. Deze worden in een toekomstige versie verwerkt. 

Praktisch gezien zijn in 2021 de navigatiemogelijkheden in het voorschrift al uitgebreid. Dit is doorgetrokken naar deze versie. Er is naast een “schone” versie ook een variant beschikbaar waarin wijzigingen via een grijze arcering zichtbaar zijn gemaakt. Ook is de publicatie van het Voorschrift dit jaar eerder, vroeg in december, zodat iedereen voldoende tijd heeft om zich op het nieuwe voorschrift voor te bereiden.

Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2022 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in Nederland.

Tijdelijke behandeling naast een VPT of opname zonder behandeling

Tijdelijke behandeling naast een VPT of opname zonder behandeling mag zonder toestemming van Menzis Zorgkantoor geleverd en gedeclareerd worden, op basis van de criteria die benoemd zijn in het Voorschrift Zorgtoewijzing. Menzis Zorgkantoor toetst de ingezette behandeling achteraf op doelmatigheid en op de gestelde criteria. Om te berekenen of de behandeling doelmatig is, kan de rekenmodule gebruikt worden.

Vertaaltabel

Hiernaast kunt u de vertaaltabel downloaden.