Samenloop Zvw-Wlz

Eind januari zijn Zvw-zorgaanbieders en Wlz-zorgaanbieders geïnformeerd over het juist declareren van zorg voor klanten die of in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen, of een Wlz-indicatie hebben. Deze declaraties worden soms ten onrechte bij de zorgverzekeraar ingediend. Hier informeren we u over declaraties voor klanten met een Wlz-indicatie.

Signalering

Tot 1 juli 2018 controleren zorgverzekeraars of er voor verzekerden wijkverpleging of eerstelijnsverblijf is gedeclareerd in dezelfde periode dat zij een geldige Wlz-indicatie hebben. Deze zorg moet namelijk vergoed worden uit de Wlz. Het doel van het controleren is om zorgaanbieders de tijd te geven de zorglevering vanuit de Zvw om te zetten naar de Wlz.

Signaleringslijsten

Zorgverzekeraars hebben lijsten van verzekerden/klanten met de Zorgkantoren gedeeld waar zij samenloop van Wlz-indicaties hebben geconstateerd. Deze lijst biedt ons de mogelijkheid om de zorg voor de klanten in het juiste domein, de Wlz, te organiseren. Via het Notitieverkeer ontvangt u binnenkort signaleringslijsten met klanten waarvoor onterecht in de Zvw gedeclareerd wordt.

Beëindiging samenloop per 1 juli 2018

Menzis Zorgkantoor verzoekt u om op het moment dat u een signaleringslijst ontvangt de samenloop te beëindigen en de zorg in de Wlz te declareren. Vanaf 1 juli 2018 wijzen de zorgverzekeraars de declaraties wijkverpleging of eerstelijnsverblijf af voor alle verzekerden met een Wlz-indicatie en betalen deze dan niet meer.

Continuïteit van zorg

Vanzelfsprekend verwachten we dat u continuïteit van zorg waarborgt voor deze klanten. Dit betekent dat, als er nog zorg nodig is, deze wordt gedeclareerd in de Wlz. U kunt de zorgtoewijzing Wlz op vragen bij onze afdeling Zorgregistratie. Ook willen we u vragen om met deze klanten in gesprek te gaan en hen te attenderen op de gevolgen van zorglevering in de Wlz, in verband met de eigen bijdrage.

Doelmatigheid

Bij continuïteit van zorg kan er sprake zijn van een mate van zorglevering die niet in de doelmatigheid van de modulaire zorg past. We gaan ervan uit dat u de zorg inzet die noodzakelijk is en als de zorg niet past die volgens uw oordeel wel geleverd moet worden, u de rekenmodule gebruikt en deze voorlegt aan Menzis Zorgkantoor via de gebruikelijke weg.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw zorginkoper. Meer informatie leest u ook in een landelijk samengestelde lijst van veel gestelde vragen over de controle samenloop Wlz-Zvw, www.zn.nl/samenloop.

Mondzorg

Informatie over machtigingsaanvragen en declaraties voor mondzorgbehandelingen vindt u hier.

Mondzorg Wlz

Veelgestelde vragen over declaratiebericht

De meest gestelde vragen over het declaratiebericht vindt u hier.

Veelgestelde vragen