Regionale overlegtafels

Samen een passende zorgplek creëren voor uw cliënt

Verleent u zorg aan een cliënt met een complexe zorgvraag en lukt het niet om voor deze cliënt een passende zorgplek te creëren? Vraag advies aan onze zorgadviseur. De volgende stap die u kunt zetten, is de situatie voordragen als casus bij een regionale overlegtafel.

Passende zorg voor een cliënt met complexe zorgvragen draagt bij aan de kwaliteit van zorg en het welbevinden van de cliënt Ook voorkomt het escalaties en bespaart zorgkosten. Een passende zorgplek creëren bij complexe casuïstiek is een grote uitdaging. Kunt u voor uw cliënt geen oplossing vinden? U kunt de situatie als casus voordragen op een regionale overlegtafel van Menzis Zorgkantoor. Hier zoeken we samen naar een oplossing.

Hoe vind ik een oplossing voor een cliënt met een complexe zorgvraag?

Krijgt u signalen dat uw cliënt vastloopt in zorg, dan doorloopt u een aantal stappen. Deze stappen ziet u in de afbeelding hiernaast. Eerst bespreekt u de situatie in interne consultaties binnen uw zorgteam en uw zorgorganisatie. Als dit geen resultaat oplevert, vraagt u de consultatie van andere zorgaanbieders. U maakt een realistische analyse van de situatie: u inventariseert risicofactoren en beschermende factoren en brengt de context in kaart. Op basis van deze analyse maakt u een plan. Hierin beschrijft u de zorgvragen en wie u nodig heeft om die op te lossen. U legt de uitkomsten en afspraken met andere zorgaanbieders vast en zorgt voor de opvolging. Heeft u behoefte aan advies of ondersteuning? Vraag de zorgadviseurs van het Menzis Zorgkantoor om met u mee te denken.

Wanneer mag ik de situatie van een cliënt voordragen voor een regionale overlegtafel?

Heeft de samenwerking met andere zorgaanbieders geen of onvoldoende resultaat, dan kunt u de situatie van uw cliënt als casus voordragen voor een regionale overlegtafel. Hierbij houdt u rekening met de volgende voorwaarden:

  • Uw cliënt verkeert niet in een crisissituatie. In dat geval maakt u gebruik van de crisisregeling of organiseert u een zorgconferentie.
  • U heeft interne en externe consultaties uitgevoerd (en in documentatie vastgelegd) en dit heeft onvoldoende of geen resultaat opgeleverd.
  • U heeft alternatieve woonplekken binnen de eigen organisatie (ook landelijk) onderzocht.
  • U heeft geprobeerd de cliënt over te dragen aan een andere zorgaanbieder.
  • De situatie is dermate complex dat overplaatsing noodzakelijk is. De cliënt kan niet wachten op reguliere (landelijke) aanmeldingen/plaatsing op een wachtlijst.
  • U maakt geen gebruik van crisisplaatsing. U blijft zorg verlenen aan de cliënt tot overplaatsing is gerealiseerd of totdat de overlegtafel is gehouden.
  • U heeft het Centrum voor consultatie en expertise (CCE) betrokken bij de situatie of u heeft een duidelijke onderbouwing waarom u het CCE niet heeft benaderd.

Welke complexe zorgsituaties kan ik voordragen voor de regionale overlegtafel?

Op de regionale overlegtafels van Menzis Zorgkantoor bespreken we complexe casuïstiek van cliënten met een verstandelijke beperking en/of (ernstige) psychische aandoeningen. Heeft uw cliënt een complexe zorgvraag die raakt aan gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of het snijvlak hiervan? En lukt het niet om een passende woonplek te vinden of creëren? Dan kunt u deze situatie voordragen als casus die wordt besproken op een regionale overlegtafel. Samen zoeken we naar een beter passende (verblijfs)plek voor uw cliënt.

Wie denken met mij mee over een oplossing voor complexe zorg?

De deelnemers van een overlegtafel bestaan uit zorginhoudelijk medewerkers van zorgaanbieders die passende zorg kunnen bieden en een zorginhoudelijk adviseur van Menzis Zorgkantoor. Afhankelijk van uw situatie nodigen we een onafhankelijke cliëntondersteuner of een vertegenwoordiger van CCE uit. Tijdens de overlegtafels zoeken we samen met u naar een oplossing voor uw cliënt.

Hoe draag ik een complexe zorgsituatie aan voor een regionale overlegtafel?

Leidt de samenwerking met andere zorgaanbieders niet tot een passende oplossing, dan kunt u de situatie van uw cliënt als casus voordragen voor een regionale overlegtafel. U neemt dan contact op met de zorginhoudelijk adviseurs van Menzis Zorgkantoor. Zij luisteren naar de situatie van uw cliënt, denken met u mee en beoordelen of een regionale overlegtafel de goede vervolgstap is. Wilt u advies van onze zorginhoudelijk adviseurs, stuur dan een mail naar ziawlz@menzis.nl.

Wanneer is er in mijn regio een regionale overlegtafel?

Menzis Zorgkantoor organiseert periodiek regionale overlegtafels. Klik hieronder op uw regio en bekijk de datums van deze regionale overlegtafels. Uitnodigingen voor deze overlegtafels zijn verstuurd en staan in uw agenda. De overlegtafel vindt plaats op locatie bij een zorgaanbieder. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u aanwezig zijn bij een overlegtafel, stuur dan een mail naar ziawlz@menzis.nl.

infographic regiotafel gehandicaptenzorg