Mondzorg Wlz

Algemene voorwaarden mondzorg Wlz

De algemene voorwaarden inzake rechtstreeks declareren in het kader van de Wlz vindt u hier.

Toelichting machtiging- en declaratieproces

De KNMT heeft een handreiking gemaakt voor mondzorgprofessionals met informatie rondom het machtigingen- en declaratieproces mondzorg binnen de Wlz. In de Handreiking Uitvoering Mondzorg Wlz leest u een toelichting op het proces van machtiging en declaratie voor mondzorg die onder de Wet langdurige zorg valt. Er wordt aandacht besteed aan:

 • Landelijk uniforme procedures Mondzorg Wlz
 • Formulieren voor het aanvragen van machtigingen binnen de Mondzorg Wlz
 • Proces van machtigingsaanvraag tot aan de declaratie

Hoe declareer ik en vraag ik machtigingen aan voor mondzorgbehandelingen?

Machtigingsaanvragen en declaraties voor mondzorgbehandelingen die zijn uitgevoerd voor Wlz-klanten worden bij Menzis Zorgkantoor ingediend via het VECOZO Machtigingenportaal en Declaratieportaal indien:

 • Er een indicatie is voor behandeling en verblijf in dezelfde instelling;
 • De instelling hiervoor is gecontracteerd door het Zorgkantoor;
 • De klant daadwerkelijk verblijft in deze instelling.

Uitgangspunt is dat informatie over de Wlz-indicatie van de klant en betreffende Zorgkantoor bekend is bij de zorgaanbieder waar uw klant verblijft en dat de mondzorgprofessional deze informatie ontvangt van de zorgaanbieder, klantbegeleider of de klant zelf.

Machtigingsprocedure

Aanvragen voor behandelingen die vooraf een machtiging vereisen worden digitaal bij Menzis Zorgkantoor ingediend via het Machtigingenportaal van VECOZO. Het is alleen mogelijk om een machtigingsaanvraag via het Machtigingenportaal in te dienen als u beschikt over een persoonlijke AGB-code en bent gekoppeld aan een praktijk-/instellings AGB-code. Machtigingen worden aangevraagd door de mondzorgprofessional en niet door de zorgaanbieder waar de klant verblijft.

Declaratieprocedure

Voor de declaratie wordt gebruik gemaakt van de landelijke Vektis standaarden MZ301 voor het indienen van een declaratie en MZ302 voor het retourbericht. 

Declaraties worden ingediend door de mondzorgprofessional die de behandeling uitvoert. Via het berichtenverkeer koppelt Menzis Zorgkantoor informatie over de verwerking van de declaratie digitaal terug. Om het VECOZO Machtigingenportaal en Declaratieportaal te kunnen gebruiken, moet u met de juiste autorisaties te zijn aangesloten bij VECOZO. Voor meer informatie over de aansluiting is de notitie Aansluiting VECOZO Machtigingenportaal en Declaratieportaal voor Mondzorgprofessionals opgesteld.

Bankrekeningnummer

Declareert u als mondzorgprofessional voor de eerste keer en is uw bankrekeningnummer nog niet bekend bij Menzis Zorgkantoor, dan moet u dat doorgeven. Het Zorgkantoor zal dit dan toevoegen in het bestand zodat er een uitbetaling kan plaatsvinden. De meest recente versie van het wijzigingsformulier betaalgegevens is te vinden onder Formulieren.

Proces van een machtigingsaanvraag tot aan de declaratie

Hieronder vindt u een overzicht van het totale proces van het aanvragen van de machtiging tot aan de uitbetaling van de vergoedingen.

 1. De zorgaanbieder maakt voor de klant een afspraak met de tandarts.
 2. Als er voor de behandeling een machtiging nodig is, vraagt de tandarts dit aan via het machtigingenportaal van Vecozo. Meer informatie over de verschillende machtigingsformulier vindt u in het overzicht machtigingsformulieren.
 3. Het Zorgkantoor beoordeelt de aanvraag en bij goedkeuring ontvangt de tandarts een machtigingsnummer.
 4. De tandarts voert de behandeling uit en legt dit vast in zijn patiƫntendossier. De tandarts stemt voor, tijdens en na de behandeling met het zorgteam af over de levering van de behandeling. De zorgaanbieder rapporteert in het zorgdossier van de klant de aanvraag en later de levering van de mondzorg.
 5. De tandarts declareert de behandeling, indien van toepassing inclusief een machtigingsnummer, via het Declaratieportaal van VECOZO.
 6. Menzis Zorgkantoor beoordeelt de declaratie en informeert de tandarts over de uitkomst via een retourbericht. Voor het indienen van een declaratie bij Menzis Zorgkantoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke Vektis-standaard MZ301. Via de landelijke Vektis-standaard MZ302 koppelt Menzis Zorgkantoor informatie over de verwerking van de declaratie terug.
 7. Menzis Zorgkantoor verzoekt het CAK het geaccordeerde bedrag uit te betalen aan de tandarts. Declareert u voor het eerst? Geef dan uw bankrekeningnummer door aan Menzis Zorgkantoor.

Samenloop

Hoe declareert u zorg voor klanten die of in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen, of een Wlz-indicatie hebben?

Samenloop

Veelgestelde vragen over declaratiebericht

De meest gestelde vragen over het declaratiebericht vindt u hier.

Veelgestelde vragen