Meerzorg aanvragen

Hoe vraag ik het aan?

Wat is meerzorg?

Soms is de zorgvraag van een klant zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om klanten in een instelling en om thuiswonende klanten. Voor de regeling meerzorg verwijzen wij u naar het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Aanvragen meerzorg

Op deze pagina vindt u de documenten, die horen bij het aanvragen van meerzorg.

Een aanvraag voor meerzorg bestaat uit een inhoudelijke onderbouwing en een rekentool. Voor de inhoudelijke onderbouwing gebruikt u het Inhoudelijke aanvraagformulier individuele meerzorg 2023. Wilt u groepsmeerzorg aanvragen, gebruikt u dan het Inhoudelijk aanvraagformulier groepsmeerzorg. De rekentool vindt u in het Excel Aanvraagformulier meerzorg (Rekentool); deze kan gebruikt worden voor zowel individuele- als groepsmeerzorg.

Voor een individuele aanvraag vindt u een dagprogramma in de Rekentool. Voor het invullen van een dagprogramma voor groepsmeerzorg vindt u een apart Excelformat Dagprogramma Meerzorg (tbv groepsmeerzorg). Met dit fomat kan voor elk groepslid een dagprogramma worden ingevuld.

Tevens vindt u op deze pagina een Toetsingskader meerzorg met daarin kaders voor het beoordelen van meerzorg aanvragen en wat wel en niet aangevraagd kan worden.

Overige documenten

Ter onderbouwing van de nieuwe meerzorgsystematiek verwijzen wij u graag naar:

  • - Beleidsdocument Samenwerken aan passende meerzorg
  • - Verantwoording keuzes meerzorgsystematiek

Meerzorgplan en meerzorgdialoog

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere klanten of groepen? Dan moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij het zorgkantoor.

Voor het meerzorgplan 2023 gebruikt u onderstaand format. Wij ontvangen het meerzorgplan graag uiterlijk 1 februari 2023. U kunt het meerzorgplan indienen bij uw zorginkoper.

Format meerzorgplan 2023

U levert al meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als meer dan tien nieuwe individuele klanten een beroep doen op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

U levert nog geen meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als een nieuwe individuele klant een beroep doet op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Meerzorgdialoog

Aan het begin en aan het eind van het jaar organiseren we een meerzorgdialoog met u als zorgaanbieder. Handvat voor het gesprek is het ingediende meerzorgplan. Op verzoek van u of het zorgkantoor kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Het zorgkantoor neemt het initiatief voor de meerzorgdialoog.

Ontwikkelgesprek

Na de meerzorgdialoog volgt een ontwikkelgesprek. Tijdens de dialoog is al besproken voor welke klant(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden en met welke betrokken partijen. Ook is afgesproken hoe het meerzorgtraject geƫvalueerd en gevolgd gaat worden. Een van de partijen kan daarbij een andere zorgaanbieder(s) vragen om deel te nemen aan het ontwikkelgesprek.

Extra informatie meerzorg