Meerzorg aanvragen

Soms is de zorgvraag van een klant zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om klanten in een instelling en om thuiswonende klanten. Voor klanten in verblijf en thuiswonende klanten met een volledig pakket is de regeling meerzorg 2019 veranderd.

Regeling meerzorg 2019

De regeling meerzorg geldt voor de sectoren gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en geestelijke gezondheidszorg. Menzis Zorgkantoor heeft samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure ontwikkeld. U kunt als zorgaanbieder een individuele aanvraag doen of een aanvraag voor groepsmeerzorg.

Wilt u weten of uw klant in aanmerking komt, dan kunt u de rekenhulp hiernaast gebruiken. De volledige regeling staat beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 en in de regeling Meerzorg Intramuraal en geclusterd VPT.

Meerzorgplan en meerzorgdialoog

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere klanten of groepen? Dan moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij het zorgkantoor.

U levert al meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als meer dan tien nieuwe individuele klanten een beroep doen op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

U levert nog geen meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als een nieuwe individuele klant een beroep doet op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Meerzorgdialoog

Aan het begin en aan het eind van het jaar organiseren we een meerzorgdialoog met u als zorgaanbieder. Handvat voor het gesprek is het ingediende meerzorgplan. Op verzoek van u of het zorgkantoor kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Het zorgkantoor neemt het initiatief voor de meerzorgdialoog.

Ontwikkelgesprek

Na de meerzorgdialoog volgt een ontwikkelgesprek. Tijdens de dialoog is al besproken voor welke klant(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden en met welke betrokken partijen. Ook is afgesproken hoe het meerzorgtraject geëvalueerd en gevolgd gaat worden. Een van de partijen kan daarbij een andere zorgaanbieder(s) vragen om deel te nemen aan het ontwikkelgesprek.

Planning 2019

Tot 1 febr. '19 Zorgaanbieders kunnen individuele en groepsmeerzorg aanvragen. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog, stuurt de zorgaanbieder het meerzorgplan mee met het ingevulde sjabloon aanvraag meerzorg.

nov '18 t/m jan '19

Meerzorgdialoog met zorgaanbieder en zorgkantoor (soms is schriftelijke afstemming voldoende) over de inhoudelijke onderbouwing van de totale meerzorgaanvraag van de zorgaanbieder. Bij toekenning worden beschikkingen op klantniveau afgegeven, het zorgkantoor maakt met de zorgaanbieder een financiƫle afspraak over het totaalbudget. De declaratie gebeurt voor het hele jaar. Het zorgkantoor vergoedt alleen op basis van declaraties.
Vanaf febr. '19 Zorgaanbieder en CCE voeren ontwikkelgesprekken op de door hen zorgvuldig gekozen locaties betreffende individuele klanten en/of groepsmeerzorg. Wat volgt uit meerzorgplan en/of meerzorgdialoog (Het Zorgkantoor kan op verzoek aansluiten, wanneer het zorgkantoor niet aansluit, ontvangt het Zorgkantoor graag een terugkoppeling; de zorgaanbieder zorgt voor en verslag en stuurt dat ook naar het zorgkantoor).
nov/dec '19 Evaluatie betreffende de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.

Extra informatie meerzorg

De nieuwe zorgaanbieder mag uw zorgplan overnemen voor maximaal 1 jaar. Dit moet u als huidige zorgaanbieder wel bevestigen. Als het zorgkantoor ook is gewijzigd, moet ook het vorige zorgkantoor de overname van het zorgplan bevestigen. Dat gebeurt via het tabblad Verhuisformulier in het sjabloon aanvraag meerzorg. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

U vraagt meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT op dezelfde manier aan als voor klanten die in een instelling wonen. Stuur een volledig ingevuld sjabloon aanvraag meerzorg via het notitieverkeer naar het Menzis Zorgkantoor. Het aanvraagsjabloon vindt u bovenaan rechts op deze pagina.

Op onze website voor klanten staat uitgelegd hoe u met een klant met persoonsgebonden budget de aanvraag kunt doen. Bij de informatie over het pgb vindt u ook de juiste formulieren. Vraagt u meerzorg voor MPT aan? Dan hoeft u in eerste instantie het zorgplan niet mee te sturen. Hiervoor in de plaats vult u de rekenmodule in.

U kunt meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert, vervallen alle andere toeslagen.

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld:

  • Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren;
  • Of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele meerzorg;
  • Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven;
  • Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geëvalueerd. En of daarbij behandelaars zijn betrokken.

Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte van) het budget terugvorderen.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.