Meerzorg aanvragen

Als de zorgvraag van de klant groter is dan de zorg die binnen het zorgprofiel (ZP) geboden kan worden is er sprake van een zeer intensieve zorgvraag. Meerzorg is dus zorg die een aanvulling is op het zorgprofiel.

De regeling Meerzorg is van toepassing op alle sectoren voor zowel klanten die in een instelling verblijven als voor thuiswonende klanten. Samen met andere zorgkantoren heeft Menzis Zorgkantoor een aanvraagprocedure Meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling Meerzorg Zorg in Natura staat beschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing. 

Meerzorg aanvragen voor klanten die zorg in een instelling krijgen

Menzis Zorgkantoor heeft met diverse instellingen afspraken over de Meerzorg gemaakt.  We willen zo voorkomen dat het Centrum voor consultatie en expertise (CCE) een advies uitbrengt over klantsituaties waarbij Meerzorg niet wordt toegekend. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de zorginzet onvoldoende is en de urendrempel niet wordt gehaald. 

Meerzorg vraagt u namens de klant aan door het Sjabloon aanvraag Meerzorg volledig in te vullen. Deze stuurt u naar Menzis Zorgkantoor via het beveiligde notitieverkeer van Vecozo. 

In het Sjabloon aanvraag Meerzorg hoeft u geen handtekening te zetten. Archiveer wel een ondertekend exemplaar in het dossier van de klant. 

Klant met enkel somatische problematiek

Menzis Zorgkantoor beoordeelt de Meerzorgaanvraag voor een klant met enkel somatische problematiek. Hiervoor is geen advies van het CCE nodig. Menzis Zorgkantoor zal na de eerste beoordeling contact opnemen met de zorgaanbieder voor het plannen van een afspraak. Na de beoordeling ontvangt u een beschikking per post.

Klant met enkel gedragsproblematiek

Voor een klant met enkel gedragsproblematiek wordt een Meerzorgaanvraag eerst getoetst door Menzis Zorgkantoor op volledigheid en juistheid. Via het beveiligde notitieverkeer ontvangt u een bevestiging als deze toets akkoord is. De bevestiging legt u samen met de Meerzorgaanvraag voor aan het CCE. Het CCE formuleert een advies en stuurt deze naar Menzis Zorgkantoor. U ontvangt hier een afschrift van. Dit advies wordt door het Zorgkantoor beoordeeld. Daarna ontvangt u een beschikking via de post.

Klant met gedrags- en somatische problematiek

Een Meerzorgaanvraag voor een klant met gedrags- en somatische problematiek wordt eerst getoetst door Menzis Zorgkantoor op volledigheid en juistheid. Het Zorgkantoor beoordeelt of de aanvraag door het Zorgkantoor of het CCE beoordeeld moet worden. 

Als de Meerzorgaanvraag door Menzis Zorgkantoor beoordeelt wordt zal na de eerste beoordeling contact worden opgenomen met de zorgaanbieder voor het plannen van een afspraak. Na de beoordeling ontvangt u een beschikking per post.

Als de Meerzorgaanvraag door het CCE beoordeeld moet worden, stuurt u de aanvraag samen met de akkoordbevinding naar het CCE.  Als het CCE een advies heeft geformuleerd, sturen zij dit naar Menzis Zorgkantoor. U ontvangt hier een afschrift van. Het Zorgkantoor beoordeelt dit advies. Daarna ontvangt u een beschikking via de post. 

Verkorte Meerzorgaanvraag GZ is vervallen

Een Meerzorgaanvraag voor een kortere periode (korter dan een jaar) is bij uitzondering nog wel mogelijk. De aanvragen vinden op reguliere wijze plaats, maar is wel altijd gekoppeld aan een beoordeling van het CCE. 

Verhuist uw klant naar een nieuwe zorgaanbieder?

Het zorgplan kan door de nieuwe zorgaanbieder worden overgenomen. Dit moet dan wel door de oude zorgaanbieder en indien van toepassing door Menzis Zorgkantoor (oude Zorgkantoor) bevestigd worden. Dit kan op het tabblad Verhuizingen van het Sjabloon aanvraag Meerzorg. Het nieuwe Zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

Thuiswonende klanten met een VPT 

Voor thuiswonende klanten met een VPT vraagt u Meerzorg aan op dezelfde manier als voor klanten die in een instelling wonen. Vul het Sjabloon aanvraag Meerzorg volledig in het stuur deze via het beveiligde notitieverkeer naar Menzis Zorgkantoor. 

Thuiswonende klanten met een MPT

Bij een Meerzorgaanvraag voor klanten met een MPT hoeft het zorgplan niet meegestuurd worden. U stuurt wel het ingevulde adviesformulier en de rekenmodule in via het beveiligde notitieverkeer naar Menzis Zorgkantoor.

Declareren via de AW319

Nadat u een positieve beschikking van Menzis Zorgkantoor heeft ontvangen kunt u Meerzorg declareren. De toeslag voor Meerzorg kunt u declareren via de prestatie ZMZTL.
Meer informatie over declareren.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.