Contractering & inkoop

Het Menzis Zorgkantoor koopt langdurige zorg in voor de regio’s Arnhem, Groningen en Twente.

Op deze website vindt u het zorginkoopbeleid met informatie over het proces van offreren tot en met een eventuele overeenkomst. Bij het opstellen van het inkoopbeleid werken alle zorgkantoren in Nederland samen om het inkoopbeleid en de inkoopprocedure zoveel mogelijk te uniformeren. Dit heeft geresulteerd in een landelijk inkoopkader Wlz. Zaken die regionaal geregeld moeten worden of waar de Menzis Zorgkantoren specifiek beleid in willen voeren staan beschreven in de regionale paragraaf van het inkoopkader.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.