Contractering & inkoop

Hier vindt u het zorginkoopbeleid met informatie over het proces van offreren tot en met een eventuele overeenkomst.

Ons zorginkoopbeleid hebben we gebaseerd op de landelijke visie waaraan alle zorgkantoren zich gecommitteerd hebben. Op basis van deze landelijke visie hebben we het beleid uitgewerkt voor de regio’s waarin Menzis Zorgkantoor de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) uitvoert: Arnhem, Groningen en Twente.

Stijging zorgvraag

Als gevolg van onder meer vergrijzing en het overhevelen van een deel van de Geestelijke Gezondheidszorg zorg naar de Wlz, is het beroep dat op de langdurige zorg wordt gedaan, sterk gestegen. Om de klanten die afhankelijk zijn van langdurige zorg, de gewenste zorg te kunnen blijven bieden, willen we de komende jaren samen met u goed kijken naar hoe we de langdurige zorg betaalbaar en kwalitatief goed kunnen organiseren, om zo de toegankelijkheid voor de kwetsbare klant te waarborgen.

We sluiten hiervoor aan bij de landelijke visie waar de bewegingen ‘thuis als het kan’, ‘zelf als het kan’, ‘digitaal als het kan’, en passende zorg voor kwetsbare klanten, centraal staan. Dit hebben we vertaald naar ons regionale beleid en ook naar de modules waarvoor u zich kunt inschrijven. Duurzame toegankelijkheid van langdurige zorg betekent voor ons ook dat de middelen voor langdurige zorg doelmatig ingezet worden. Om dat te bereiken, sluiten wij aan bij het landelijk vastgestelde richttarief, en hebben wij in ons inkoopbeleid uitgewerkt wat wij onder doelmatigheid verstaan.

Samenwerking

We stellen met elkaar vast dat we met grote uitdagingen in de langdurige zorg te maken hebben. Naast de beperkte groei van de financiële middelen hebben we ook te maken met knelpunten in de arbeidsmarkt. We hebben elkaar nodig om de langdurige zorg toegankelijk te houden. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. Menzis Zorgkantoor wil ook de komende jaren voor u een betrouwbare en bereikbare partner zijn in de transitie die we gezamenlijk in de langdurige zorg in gang zetten.

Zorginkoopbeleid 2024 - 2026

Transformatie en daadkracht voor duurzaam toegankelijke langdurige zorg.

Naar inkoopbeleid 2024 - 2026

Zorginkoop 2024 - 2026

Op 1 juni 2023 publiceerden we ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Zorginkoop 2024-2026

Ontwikkeling beleid 2024 e.v.

Op deze aparte pagina verzamelden we alle ontwikkelingen, presentaties en terugkoppelingen over de ontwikkeling.

Naar landingspage

Visie op zorginkoop

Menzis Zorgkantoor heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat alle inwoners in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem effectief gebruik kunnen maken van Wlz-voorzieningen.

Visie op zorginkoop

Inkoopbeleid OCO 2024-2025

Op 1 juni 2023 publiceerden we het nieuwe inkoopbeleid voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

OCO 2024-2025

Cliëntenraad

Bent u lid van een cliëntenraad? Lees dan de informatie hierover en hoe wij met elkaar kunnen samenwerken.

Informatie voor cliëntenraden