Contractering & inkoop

Het Menzis Zorgkantoor koopt langdurige zorg in voor de regio’s Arnhem, Groningen en Twente.

Hier vindt u het zorginkoopbeleid met informatie over het proces van offreren tot en met een eventuele overeenkomst. Bij het opstellen van het inkoopbeleid werken alle zorgkantoren in Nederland samen om het inkoopbeleid en de inkoopprocedure zoveel mogelijk te uniformeren.

Landelijk inkoopkader

Dit heeft geresulteerd in een landelijk inkoopkader Wlz. Zaken die regionaal geregeld moeten worden of waar de Menzis Zorgkantoren specifiek beleid in willen voeren staan beschreven in de regionale paragraaf van het inkoopkader.

 

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit

Zorginkoop 2023

Op 1 juni 2023 is de nieuwe inkooppagina 2023 gepubliceerd met hierin relevante ontwikkelingen. Het vijfjarig inkoopkader 2019-2023 blijft de basis voor de komende jaren.
Zorginkoop 2023

Inkoopbeleid

In 2018 publiceerden we een vijfjarig inkoopbeleid. Dit beleid, dat loopt tot en met 2023, blijft de basis voor de komende jaren.

Zorginkoopbeleid 2018-2023

Visie op zorginkoop

Menzis Zorgkantoor heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat alle inwoners in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem effectief gebruik kunnen maken van Wlz-voorzieningen.

Visie op zorginkoop