Contracteerruimte

De door de overheid beschikbaar gestelde financiële middelen aan Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Twente en Groningen voor financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Zorg in Natura en PGB) is de contracteerruimte.


Het Menzis Zorgkantoor maakt binnen deze maximaal vastgestelde contracteerruimte keuzes ten aanzien van Zorg in Natura en de toekenning van PGB, waarbij rekening wordt gehouden met de klantwens, de kwaliteit van zorg en waar ze welke zorg inkoopt.


Menzis Zorgkantoor kan nooit meer financiële middelen aan instellingen en budget houders toekennen dan aan haar beschikbaar wordt gesteld. Maandelijks communiceert Menzis op haar website de stand van zaken met betrekking tot de benutting van de contracteerruimte van Menzis Zorgkantoor. De uitnutting van de beschikbare contracteerruimte is mede bepalend voor de herschikking

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2019 van de Menzis Zorgkantoren (t/m maand 5)

Publicatiedatum: 17 juli 2019 

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar 3 zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dat wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 3.027,4 mln (ZIN € 2.692,4 mln + PGB € 335 mln).

Op basis van de declaraties ZIN t/m mei (aangeleverd t/m 30-6-2019) en de toekenningen PGB t/m juni is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als de ingediende declaratie volledig is. Vanwege het grote belang van een tijdige en volledige indiening van de declaratie sanctioneren wij het niet tijdig aanleveren van de AW319.

 

De eindejaarsverwachting voor het totale Menzis Zorgkantoor Wlz-kader komt uit op een tekort van € 37,6 mln (- 1,2%)

Het ministerie van VWS heeft in reactie op het NZa mei-advies het Wlz-kader 2019 met € 470 mln verhoogd. Hiervan is € 410 mln direct ingezet (aandeel Menzis hiervan is € 52 mln) en € 60 mln wordt gereserveerd (als “manoeuvreerruimte”). Dit alles is onder voorbehoud van politieke besluitvorming op Prinsjesdag!

Verdeling van deze middelen over zorgkantoren heeft inmiddels plaats gevonden en hierboven is ook uitgegaan van deze verhoogde contractteerruimte.

De gezamenlijke zorgkantoren schatten de benodigde middelen voor 2019 hoger in dan de NZa in haar mei-advies (dit komt omdat wij van een hogere volumegroei uitgaan bij onze raming in vergelijking met de NZa-raming).

De NZa zal later in haar augustus-advies nader adviseren inzake de inzet en verdeling van de gereserveerde € 60 mln of eventuele (dan nog) additioneel benodigde middelen.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.