Contracteerruimte

De door de overheid beschikbaar gestelde financiële middelen aan Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Twente en Groningen voor financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Zorg in Natura en PGB) is de contracteerruimte.

Het Menzis Zorgkantoor maakt binnen deze maximaal vastgestelde contracteerruimte keuzes ten aanzien van Zorg in Natura en de toekenning van PGB, waarbij rekening wordt gehouden met de klantwens, de kwaliteit van zorg en waar ze welke zorg inkoopt.

Menzis Zorgkantoor kan nooit meer financiële middelen aan instellingen en budgethouders toekennen dan aan haar beschikbaar wordt gesteld. Maandelijks communiceert Menzis op haar website de stand van zaken met betrekking tot de benutting van de contracteerruimte van Menzis Zorgkantoor. De uitnutting van de beschikbare contracteerruimte is mede bepalend voor de herschikking

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2020 van Menzis Zorgkantoor (t/m maand 3)

publicatiedatum: 25 mei 2020

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar drie zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dat wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 3.255,5 mln (ZIN € 2.900,2 mln + PGB € 355,3 mln).

Op basis van de declaraties ZIN t/m maart (aangeleverd t/m 30-4-2019) en de toekenningen PGB t/m april is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als de ingediende declaratie volledig is. Vanwege het grote belang van een tijdige en volledige indiening van de declaratie sanctioneren wij het niet tijdig aanleveren van de AW319.

 

De eindejaarsverwachting voor het totale Menzis Zorgkantoor Wlz-kader komt uit op een tekort van
€ 5,7 mln.

De NZa heeft in maart een brief gestuurd aan de Minister van VWS, waarin zij aangeeft dat het verwachte landelijke tekort op het Wlz-kader naar verwachting van € 550 mln bedraagt. Dit is inclusief herstel van de manoeuvreerruimte (benodigd om het herschikkingsproces soepel te kunnen laten verlopen) en inclusief middelen om de wachtlijsten beheersbaar te houden. NZa geeft wel aan dat deze prognoses nog een grote mate van onzekerheid kennen.

De minister van VWS heeft in reactie op deze brief van NZa besloten om per direct € 425 mln structureel aan het Wlz-kader toe te voegen. Het aandeel van Menzis uit deze € 425 mln zit in bovengenoemde kadercijfers inbegrepen.

Tevens voegt VWS € 55 mln toe aan de herverdelingsmiddelen voor 2020; deze komen daarmee uit op € 125 mln. VWS heeft de NZa verzocht om in het reguliere mei- en augustusadvies opnieuw te adviseren over de toereikendheid van het Wlz-kader en over de inzet van deze herverdelingsmiddelen.

De NZa heeft in haar brief tevens aangegeven dat er ook effecten kunnen zijn op de toereikendheid van het Wlz-kader, als gevolg van het coronavirus. Gevolgen enerzijds doordat zorgaanbieders met hogere en andere kosten worden geconfronteerd, anderzijds omdat bepaalde vormen van zorg en ondersteuning (tijdelijk) geen doorgang kunnen vinden.

De minister heeft hierop gezegd dat zorgverleners moeten doen wat ze nu moeten doen. Naar de toekomst willen de minister zeker stellen dat een divers zorglandschap geborgd is en medewerkers voor de zorg behouden blijven. Daarvoor wil het kabinet zorgaanbieders en zorgverleners nu maximaal comfort bieden over de financiële gevolgen van de pandemie. De minister heeft aangegeven hiervoor met betrokken.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.