Contracteerruimte

De door de overheid beschikbaar gestelde financiƫle middelen aan Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Twente en Groningen voor financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Zorg in Natura en PGB) is de contracteerruimte.

Het Menzis Zorgkantoor maakt binnen deze maximaal vastgestelde contracteerruimte keuzes ten aanzien van Zorg in Natura en de toekenning van PGB, waarbij rekening wordt gehouden met de klantwens, de kwaliteit van zorg en waar ze welke zorg inkoopt.

Menzis Zorgkantoor kan nooit meer financiĆ«le middelen aan instellingen en budgethouders toekennen dan aan haar beschikbaar wordt gesteld. Maandelijks communiceert Menzis op haar website de stand van zaken met betrekking tot de benutting van de contracteerruimte van Menzis Zorgkantoor. De uitnutting van de beschikbare contracteerruimte is mede bepalend voor de herschikking

Budgettair kader Wlz 2020 gaat omhoog

De NZa heeft in haar januari-brief aan VWS aangegeven dat het Wlz-kader 2020 naar verwachting te krap is. Op basis van (indicatie-)ontwikkelingen in de zorgvraag prognosticeerde de NZa een aanzienlijk landelijk tekort van € 415 mln (-1,8%). Deze prognose komt nagenoeg overeen met de prognose die gezamenlijk door de zorgkantoren in januari is opgesteld.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met herstel van de benodigde manoeuvreerruimte (€ 60 mln), die nodig is om het herschikkingsproces soepel te kunnen laten verlopen en verder staat dit ook los van de gevolgen van de corona-uitbraak.

Vanwege het acute karakter van deze dreigende tekorten, heeft het kabinet\ministerie van Financiën in reactie hierop, vooruitlopend op de besluitvorming in de ministerraad van 17 april a.s., toegezegd dat er een forse ophoging komt van het Wlz-kader van € 475 miljoen. Hiervan zal € 70 miljoen worden gedekt vanuit de al gereserveerde herverdelingsmiddelen voor het Wlz-kader.

De NZa wordt hierop voorbereid en wordt gevraagd om de extra middelen zo spoedig mogelijk na officiële besluitvorming te verdelen over de zorgkantoorregio’s.

Doel van deze berichtgeving is om comfort uit te stralen naar de zorgaanbieders en te voorkomen dat er - onnodig - onrust ontstaat over de toereikendheid van het Wlz-kader. Dit laatste is in deze crisisperiode rond corona zeer ongewenst.


Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.