Declareren

Hoe declareer ik Zorg in Natura?

Zorgaanbieders die Zorg in Natura leveren dienen op cliëntniveau te declareren. Hiervoor is een landelijke standaard voor declareren afgesproken. Dit is de AW319. De AW319 is een door Vektis opgestelde digitale standaard die wordt uitgewisseld via Vecozo. Vecozo is een communicatieportaal die ervoor zorgt dat declaraties veilig uitgewisseld kunnen worden.

De zorgaanbieder declareert via de AW319 per verzekerde de geleverde zorg. De zorgaanbieder dient de declaratie in, binnen maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode. Correcties over voorgaand kalenderjaar kunnen uiterlijk de 17e werkdag van februari worden gedeclareerd.

Meer informatie over declareren via de AW319 vindt u in het declaratieprotocol op onze website. De AW319 is ook een onderdeel van het Beleid Maatregelen & Sancties Menzis Zorgkantoor.

Reguliere Wlz-zorg (AW319)

Deze zorg omvat bijvoorbeeld het declareren van het verblijf, de dagbesteding of de zorg thuis. Hiervoor wordt de AW319 gebruikt.

Mondzorg (MZ301)

Mondzorg wordt boven budgettair vergoed boven op de kosten voor verblijf. Mondzorg die wordt geleverd vanaf 1 juli 2017 dient via de MZ301 aangeleverd te worden. Meer informatie vindt u hieronder als ook op de pagina van Mondzorg.

Rolstoelen/Hulpmiddelen (LH307)

Rolstoelen/Hulpmiddelen zoals rolstoelen worden boven budgettair vergoed boven op de kosten voor verblijf. Om deze zorgvorm te declareren heeft Menzis de LH307 in gebruik genomen.

Standaarden

Elke standaard is gebaseerd op de volgende documenten:

 • Standaardberichtbeschrijving (STB)
  Dit document bevat de beschrijving van de EI-standaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over de Wlz-zorg. In dit document wordt ingegaan op het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de berichtopzet.
 • Berichtspecificatie (BER)
  Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van zorggegevens tussen een instelling en een Wlz-verzekeraar.
 • Invulinstructie (INV)
  De invulinstructie heeft tot doel informatie te geven over hoe de soms complexe situaties in de werkelijkheid zijn te vertalen naar het vullen van één of meer rubrieken in de EI-standaard.
 • Bedrijfs- en controleregels (RBC)
  Dit document toont de regels waartegen declaraties gecontroleerd worden. Afhankelijk van de standaard worden controleregels ondersteund door hulptabellen. Voorbeelden hiervan zijn:

Naast de hier bovengenoemde documenten kennen de verschillende standaarden aanvullende (hulp)tabellen. Hieronder vindt u de meest recente versies van de meest gebruikte tabellen en ander belangrijke informatie.

AW319

Controlematrices
De controlematrices geven aan welke prestaties wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

> AW319 Controlematrices

Koppeltabel
De koppeltabel heeft als doel om Nza prestaties te koppelen aan de taal die gehanteerd wordt in de iWlz.

> Koppeltabel declareren Wlz zorg

MZ301

Hulptabellen
De hulptabellen geven aan welke prestaties in combinatie met elkaar geleverd mogen en/of moeten worden alsmede waarvoor een machtiging vereist is.

> MZ301 Wlz Mondzorg hulptabellen

Wijzigingsformulier betaalgegevens
De meest recente versie van het wijzigingsformulier betaalgegevens is te vinden onder Formulieren

Algemene voorwaarden
De meest recente versie van de algemene voorwaarden mondzorg Wlz kunt u downloaden.

Vektis

Op de website van Vektis vindt u alle beschikbare versies van deze documenten per standaard (AW319, MZ301 en LH307). Zowel de standaardbeschrijving, invulinstructie, berichtspecificatie en bedrijfs- en controleregels als de (hulp)tabellen.

Contactgegevens
Vragen over de AW319:
Voor vragen over de verwerking van en eventuele afkeur in uw declaratie kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgregistratie. De afdeling Zorgregistratie kunt u bereiken via telefoonnummer 088 222 90 00. Daarnaast is de afdeling te bereiken via het Notitieverkeer.

Vragen MZ301 en LH307:
Voor vragen over de verwerking van en eventuele afkeur in uw declaratie kunt u contact opnemen met de afdeling Verstrekkingen. De afdeling Verstrekkingen is te bereiken via telefoonnummer 088 222 9005. Daarnaast is de afdeling te bereiken via zorgaanbiederswlz@menzis.nl.

Materiële controle

Eén van de taken van het zorgkantoor is het uitvoeren van materiële controles. Hier vindt u alle informatie over hoe het zorgkantoor deze controles uitvoert.

Materiële controles

Mondzorg Wlz

Informatie over machtigingsaanvragen en declaraties voor mondzorgbehandelingen vindt u hier.

Mondzorg Wlz

Samenloop

Hoe declareert u zorg voor klanten die of in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen, of een Wlz-indicatie hebben?

Samenloop

Veelgestelde vragen over declaratiebericht

De meest gestelde vragen over het declaratiebericht vindt u hier.

Veelgestelde vragen