Declareren

Regeling Zorg op afstand versoepeld

In verband met het coronavirus wordt de regeling ‘Zorg op afstand’ tijdelijk versoepeld.

Dit betekent concreet dat wij vanaf 1 maart 2020 de controle op het maximum aantal te leveren prestaties in de AW319 hebben uitgezet. Het betreft hier de prestaties H138,H139 en H306.

Bij opheffing van deze regeling wordt u hierover tijdig door ons geïnformeerd.

Hoe declareer ik Zorg in Natura?

Zorgaanbieders die Zorg in Natura leveren dienen op cliëntniveau te declareren. Hiervoor is een landelijke standaard voor declareren afgesproken. Dit is de AW319. De AW319 is een door Vektis opgestelde digitale standaard die wordt uitgewisseld via Vecozo. Vecozo is een communicatieportaal die ervoor zorgt dat declaraties veilig uitgewisseld kunnen worden.

De zorgaanbieder declareert via de AW319 per verzekerde de geleverde zorg. De zorgaanbieder dient de declaratie in, binnen maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode. Correcties over voorgaand kalenderjaar kunnen uiterlijk de 17e werkdag van februari worden gedeclareerd.

Meer informatie over declareren via de AW319 vindt u in het declaratieprotocol op onze website. Ook op de pagina Declareren vindt u meer informatie over de AW319. De AW319 is ook een onderdeel van het Beleid Maatregelen & Sancties Menzis Zorgkantoor 2019.

 

Reguliere Wlz-zorg (AW319)

Deze zorg omvat bijvoorbeeld het declareren van het verblijf, de dagbesteding of de zorg thuis. Hiervoor wordt de AW319 gebruikt.

Mondzorg (MZ301)

Mondzorg wordt boven budgettair vergoed bovenop de kosten voor verblijf. Mondzorg die wordt geleverd vanaf 1 juli 2017 dient via de MZ301 aangeleverd te worden. Meer informatie vindt u op de pagina van Mondzorg

Rolstoelen/Hulpmiddelen (LH307)

Rolstoelen/Hulpmiddelen zoals rolstoelen worden boven budgettair vergoed bovenop de kosten voor verblijf. Om deze zorgvorm te declareren heeft Menzis de LH307 in gebruik genomen.

AW319

Elke standaard is gebaseerd op de volgende documenten:

 1. Standaardberichtbeschrijving (STB) 
  Dit document bevat de beschrijving van de EI-standaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over de Wlz-zorg. In dit document wordt ingegaan op het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de berichtopzet.
 2. Berichtspecificatie (BER)
  Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van zorggegevens tussen een instelling en een Wlz-verzekeraar.
 3. Invulinstructie (INV)
  De invulinstructie heeft tot doel informatie te geven over hoe de soms complexe situaties in de werkelijkheid zijn te vertalen naar het vullen van één of meer rubrieken in de EI-standaard. 
 4. Bedrijfs- en controleregels (RBC)
  Dit document toont de regels waartegen declaraties gecontroleerd worden. Afhankelijk van de standaard worden controleregels ondersteund door hulptabellen. Voorbeelden hiervan zijn:

4.1 Controlematrices AW319
De controlematrices geven aan welke prestaties wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

4.2 Koppeltabel AW319

De koppeltabel heeft als doel om Nza prestaties te koppelen aan de taal die gehanteerd wordt in de iWLZ

4.3: Hulptabellen MZ301

De hulptabellen geven aan welke prestaties in combinatie met elkaar geleverd mogen en/of moeten worden alsmede waarvoor een machtiging vereist is.

Links

AW319

 • De meest recente versie van de onderdelen 1 t/m 4 zijn te vinden op de website van Vektis

MZ301

LH307

Contactgegevens

Vragen over de AW319

 • Voor vragen over de verwerking van en eventuele afkeur in uw declaratie kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgregistratie. De afdeling Zorgregistratie kunt u bereiken via telefoonnummer 088 222 90 00. Daarnaast is de afdeling te bereiken via het Notitieverkeer.

Vragen MZ301 en LH307

 • Vragen over de verwerking van en eventuele afkeur in uw declaratie kunt u contact opnemen met de afdeling Verstrekkingen. De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 222 9005. Daarnaast is de afdeling te bereiken via zorgaanbiederswlz@menzis.nl.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.