Declareren

Declaratiebericht

Zorgaanbieders die zorg in natura leveren dienen op cliëntniveau te declareren. Hiervoor is een landelijke standaard voor declareren afgesproken. Dit is de AW319. De AW319 is een door Vektis opgestelde digitale standaard die wordt uitgewisseld via Vecozo. Vecozo is een communicatieportaal die ervoor zorgt dat declaraties veilig uitgewisseld kunnen worden.

Reguliere Wlz-zorg (AW319)

Deze zorg omvat bijvoorbeeld het declareren van het verblijf, de dagbesteding of de zorg thuis. Hiervoor wordt de AW319 gebruikt.

Mondzorg (MZ301)

Tandheelkundige zorg wordt boven budgettair vergoed bovenop de kosten voor verblijf. Mondzorg die wordt geleverd vanaf 1 juli 2017 dient via de MZ301 aangeleverd te worden.

Rolstoelen/Hulpmiddelen (LH307)

Rolstoelen/Hulpmiddelen zoals rolstoelen worden boven budgettair vergoed bovenop de kosten voor verblijf. Om deze zorgvorm te declareren heeft Menzis de LH307 in gebruik genomen.

AW319

Elke standaard is gebaseerd op de volgende documenten:

 1. Standaardberichtbeschrijving (STB) 
  Dit document bevat de beschrijving van de EI-standaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over de Wlz-zorg. In dit document wordt ingegaan op het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de berichtopzet.
 2. Berichtspecificatie (BER)
  Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van zorggegevens tussen een instelling en een Wlz-verzekeraar.
 3. Invulinstructie (INV)
  De invulinstructie heeft tot doel informatie te geven over hoe de soms complexe situaties in de werkelijkheid zijn te vertalen naar het vullen van één of meer rubrieken in de EI-standaard. 
 4. Bedrijfs- en controleregels (RBC)
  Dit document toont de regels waartegen declaraties gecontroleerd worden. Afhankelijk van de standaard worden controleregels ondersteund door hulptabellen. Voorbeelden hiervan zijn:

4.1 Controlematrices AW319
De controlematrices geven aan welke prestaties wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

4.2 Koppeltabel AW319

De koppeltabel heeft als doel om Nza prestaties te koppelen aan de taal die gehanteerd wordt in de iWLZ

4.3: Hulptabellen MZ301

De hulptabellen geven aan welke prestaties in combinatie met elkaar geleverd mogen en/of moeten worden alsmede waarvoor een machtiging vereist is.

Links

AW319

 • De meest recente versie van de onderdelen 1 t/m 4 zijn te vinden op de website van Vektis
 • De meest recente versie van onderdelen 4.1 en 4.2 zijn te vinden via deze link

MZ301

LH307

Contactgegevens

Vragen over de AW319

 • Voor vragen over de verwerking van en eventuele afkeur in uw declaratie kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgregistratie. De afdeling Zorgregistratie kunt u bereiken via telefoonnummer 088 222 90 00. Daarnaast is de afdeling te bereiken via het Notitieverkeer.

Vragen MZ301 en LH307

 • Vragen over de verwerking van en eventuele afkeur in uw declaratie kunt u contact opnemen met de afdeling Verstrekkingen. De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 222 9005. Daarnaast is de afdeling te bereiken via verstrekkingen-twente@menzis.nl.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.