Informatie voor nieuwe zorgaanbieders

Informatieset

U heeft zich ingeschreven als nieuwe zorgaanbieder in de Wlz. We hebben een informatieset voor u gemaakt waarin u belangrijke en handige informatie voor u vindt. We vragen u om deze door te nemen en waar nodig actie te ondernemen.

Handleiding ZOTO Web

Om de zorgaanbieder te ondersteunen bij het werken met iWlz heeft Menzis Zorgkantoor ZOTO Web ontwikkeld. Deze handleiding beschrijft de webservice ZOTO Web.

Handige pagina's op onze website

Hieronder vindt u een overzicht van pagina's op onze website die handig zijn voor u als zorgaanbieder.

Telefoonnummers

U kunt iedere werkdag met ons bellen. Een overzicht van de contactgegevens van de verschillende afdelingen vindt u op de pagina met telefoonnummers.

Andere telefoonnummers die voor u als zorgaanbieder van belang zijn: 

NZa informatielijn 088 770 87 70

Vektis 030 800 83 00

AGB-code 030 800 83 80

Deskundigheidsnormen Wlz

Met zorgaanbieders maken we afspraken over welke prestaties zij mogen leveren. Deze afspraken nemen we op in een addendum bij de overeenkomst.

Deskundigheidsnormen Wlz

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit