Informatie voor nieuwe zorgaanbieders

Informatieset

We hebben een informatieset toegevoegd met handige en belangrijke informatie voor u als nieuwe zorgaanbieder. We vragen u om de punten 1 t/m 5 voor aanvang van het nieuwe jaar gereed te hebben. Voor de andere punten vragen we u om deze door te nemen en waar nodig actie te ondernemen.

Nieuwe zorgaanbieders aansluiting iWlz administratie

Als nieuwe zorgaanbieder heeft u een VEZOCO certificaat nodig om de iWlz administratie te kunnen uitvoeren. Het certificaat is bedoeld voor:

 • iWlz-berichtenverkeer (Melding aanvraag zorg/Mutatiebericht);
 • Declaratieverkeer (AW319);
 • Notitieverkeer;
 • ZOTO-web.

 • VECOZO beheert de volgende communicatie kanalen:
 • Het VECOZO-schakelpunt (VSP) gebruikt u voor het iWlz-berichtenverkeer en notitieverkeer;
 • Het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) gebruikt u voor het declaratieverkeer.

Op de website van VECOZO vindt u alle informatie over het aanvragen van certificaten en contactgegevens van VECOZO. Om de zorgaanbieder te ondersteunen bij het werken met iWlz hebben de Menzis Zorgkantoren ZOTO-web ontwikkeld.

De ZOTO-web applicatie biedt de volgende toepassingen; 

 • Inzien en beheer van wachtlijstgegevens;
 • Het aanmaken van melding aanvang zorg- en mutatieberichten (MAZ/MUT);
 • Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen door het tonen van nieuwsberichten;
 • Het inzien van cliëntgegevens.

Omdat de getoonde informatie privacygevoelig daarom ZOTO-web beveiligd door middel van een VECOZO-certificaat. In bijgevoegde handleiding wordt uitgelegd hoe een VECOZO-certificaat kan worden aangevraagd.

Inkoopbeleid 2017

Het inkoopbeleid 2017 is gepubliceerd en is te vinden bij Zorginkoop 2017. Zowel landelijk als regionaal hebben we het beleid en de systematiek geëvalueerd. We blijven inzetten op meer klantgerichtheid waarbij we de administratieve lasten zoveel mogelijk willen terugdringen en de zorgkosten willen beheersen. We maken de financiering helemaal persoonsvolgend. Dat wil zeggen dat de klant zijn zorgaanbieder kan kiezen en we de geleverde zorg betalen. Het risico van onvoldoende contracteerruimte delen we met alle regio’s, andere zorgkantoren en alle gecontracteerde zorgaanbieders.

De systematiek van dialooggesprekken is zowel aan de kant van de zorgaanbieder als de zorginkopers positief gewaardeerd. Daar gaan we mee door. De dialooggesprekken kunnen het hele jaar door gevoerd worden. De inbreng van de cliëntenraad verdient nog wel meer aandacht.

Inkoopbeleid 2016

Het inkoopbeleid 2016 is in uitvoering. In overleg met Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Actiz en GGZ Nederland en met de landelijke Klantorganisaties is een uniform, landelijk inkoopbeleid voor de langdurige zorg tot stand gekomen en zijn uniforme beleidsthema’s vastgesteld. Dit beleid is op de website te vinden bij Zorginkoop 2016.

Voor het eerst hebben we gewerkt met een zelfanalyse op basis waarvan aanbieders ontwikkelplannen kunnen voorstellen. Vervolgens is in een dialoog besproken wat het positieve effect voor de cliënt is en hoe de zorgaanbieder, in afstemming met de cliëntenraad, de resultaten daarvan in beeld brengt.

In periodieke overleggen bespreken we samen wat de voortgang en de resultaten van de ontwikkelplannen zijn.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.